Vakuutusyhtiö Fennia on uudistanut brändinsä. Uuden brändin on suunnitellut ja muotoillut bränditoimisto Grow, ja se on rakennettu yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Brändiuudistus on osa monivuotista, vuonna 2019 käynnistettyä Tulevaisuuden Fennia -uudistamishanketta, jota määrittää 140-vuotiaan yhtiön tavoite olla tulevina vuosina alansa asiakaslähtöisin toimija.

Fennian markkinointi-, viestintä- ja asiakaskokemusyksikön johtaja Hanna Länsivuori kertoo, että yhtiö kiinnittää nyt entistä enemmän huomiota asiakaskokemukseen ja tunnekokemukseen sekä asiointipalvelujen ja digitaalisten kanavien kehittämiseen. Tarkoituksena on kehittyä datalähtöiseksi vakuutusyhtiöksi.

”Oikeastaan Fenniaa voisi kutsua tulevaisuudessa ennemminkin datayhtiöksi kuin vakuutusyhtiöksi”, Länsivuori sanoo M&M:lle.

Datalähtöisyys tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että riittävän laadukas data auttaa Fenniaa ymmärtämään asiakkaidensa käyttäytymistä ja motiiveja ja tarjoamaan asiakkaille analytiikan avulla ennakoivaa palvelua.

”Pyrimme tunnistamaan asiakkaan tarpeita ja motiiveja, jotta hänen ei tarvitse aina ryhtyä alusta alkaen kertomaan esimerkiksi, mitä tuotteita hän tarvitsee. Jos tunnemme asiakkaamme, pystymme datan pohjalta ennalta arvaamaan asiakkaan tarpeen ja tarjoamaan hänelle siihen parasta ratkaisua”, Länsivuori kertoo.

Muotoilusta erottautumistekijä

Fennia haluaa kehittyä ihmisläheiseksi ja modernilla tavalla rohkeaksi edistäjäksi. Yhtenä tavoitteena on ymmärrettävyys.

”Asiakaskokemustyössämme pyrimme parantamaan selkokielisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Kiinnitämme paljon huomiota tuotteiden ja palveluiden muotoiluun siten, että ne olisivat asiakkaille ymmärrettäviä”, Länsivuori kertoo.

Brändin uudistamisessa on käytetty palvelumuotoilun keinoja, ja siihen on osallistettu asiakkaita, asiantuntijaraatia ja yhtiön omaa henkilöstöä.

Itse asiassa Fennia on ollut tekemisissä muotoilun kanssa jo pitkään. Yhtiö on palkinnut ja tukenut suomalaista strategista muotoilua jo 30 vuotta Fennia Prize -kilpailun kautta yhdessä Design Forum Finlandin kanssa. Yhtiö järjestää myös muotoilukoulutuksia asiakkailleen Design Forum Finlandin kanssa.

Länsivuori kertoo, että Fennia haluaa nostaa muotoilua aiempaa vahvemmin omaksi erottautumistekijäkseen vakuutusalalla.

”Strategiatyön aikana kirkastui, että meillähän on jo tällainen aarre, jota emme ehkä ole viestineetkään riittävästi aiemmin. Vakuuttaminen ei lähtökohtaisesti ole ihmisistä niin kiinnostavaa, että se olisi heillä jatkuvasti mielessä, vaan monelle se on ennemminkin välttämätön paha.”

Muotoilunäkökulman kautta Fennialla on myös mielenkiintoista kerrottavaa ihmisten oman elämän muotoilusta muuttuvissa elämäntilanteissa.

”Haluamme tukea ihmisiä elämän eri muutosvaiheissa. Yritystoiminnan muotoilu puolestaan korostuu varsinkin nyt korona-ajassa, kun yhtiöt ovat onnistuneet nopeasti digitalisoimaan tuotteitaan ja palveluitaan ja muotoilemaan liiketoimintaansa uudelleen”, Länsivuori sanoo.

”Ilmeen uudistus on vain yksi keihäänkärki”

Koronavirustilanne on vaikuttanut jonkin verran myös Fennian uuden brändin julkistamiseen.

”Hanke on alkanut Grown kanssa jo viime syksynä, mutta ulostulo on nyt vähän erilainen kuin ajattelimme. Kaikkia kuvauksia ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti, ja esimerkiksi sisäiset lanseeraukset tehdään nyt Teamsissa.”

Esimerkiksi Fennian nettisivuilla uusi brändi-ilme näkyy jo, ja myös konttoreiden julkisivujen muutokset pystytään toteuttamaan. Heinäkuulle suunniteltuja lanseeraustapahtumia on jouduttu siirtämään syksyyn.

”Ilmeen uudistus on vain yksi brändistrategian keihäänkärki. Työ jatkuu, ja olemme työstäneet brändiä vahvasti kolmion kautta. Mitä brändi lupaa, sen henkilöstö toteuttaa ja asiakaskokemus lunastaa”, Länsivuori sanoo.

Hän kertoo, että yritysasiakkaiden kanssa ajankohtaiseksi on nyt noussut etätyövakuuttaminen.

”Kaikki eivät välttämättä edes ole tietoisia siitä, mitä etätyövakuutus kattaa, joten meillä on nyt siihen liittyvää kampanjointia ja artikkeleita.”

Kesäkuussa Fennialta on tulossa koti- ja henkivakuutuskampanjointia yhteistyössä Vepsäläisen kanssa.

”Myös kodin asiat korostuvat nyt vahvasti, kun ihmiset käyttävät aikaa kotona ja haluavat panostaa sisustamiseen, pieneen remonttiin ja pihan laittamiseen”, Länsivuori sanoo.