Finlayson julkaisi elokuun 24. päivä tiedotteen, jossa yritys kertoi aloittavansa syyskuussa noin viikon mittaisen vain naisille suunnatun alennuskampanjan.

Finlayson kertoi, että kampanjan aikana naiset maksavat euron ostoksestaan 0,83 euroa miesten maksaessa samanaikaisesti täyden hinnan. Naisten ja miesten välisten hintojen erotus kampanja-ajalta oli määrä lahjoittaa Naisasialiitto Unioni ry:lle järjestön toimintaan palkkatasa-arvon saavuttamiseksi.

Yritys kertoi haluavansa herättää kampanjallaan keskustelua naisten ja miesten välisestä palkkaepätasa-arvosta.

Kampanja herätti tuoreeltaan runsaasti keskustelua. Tasa-arvovaltuutettu sai lyhyessä ajassa yli 10 valitusta ja lukuisia yhteydenottoja kampanjasta. Asiaan perehdyttyään tasa-arvovaltuutettu vaati muutoksia kampanjaan.

Tasa-arvovaltuutetun puututtua asiaan Finlayson antoi alennuksen myös miehille. Kampanja toteutettiin 1.-10.9.2017 ja kaikki asiakkaat saivat alennuksen.

Mainonnan eettinen neuvosto kertoo joulukuun 4. päivänä antamassaan lausunnossa saaneensa kaksi lausuntopyyntöä yksityishenkilöiltä Finlaysonin julkaisemasta tiedotteesta.

Toisen lausunnonpyytäjän mukaan markkinointi on hyvän tavan vastaista, koska vain naiset saavat alennuksen. Toisen lausunnonpyytäjän mukaan yrityksen koko menettelytapa asiassa on hyvän tavan vastaista.

MEN toteaa lausunnossaan, että yritys on kertonut tarjoavansa samaa tuotetta naisille ja miehille eri ehdoin. Neuvosto korostaa, että asiaa arvioidaan kokonaisuutena.

MENin mukaan arviointiin vaikuttaa muun muassa kampanjan kesto sekä se, kuinka suuri vain toiselle sukupuolelle annettava etu on. Tarkasteltavana olevassa tapauksessa vain naisille tarjotun edun ei voida MENin mukaan katsoa olevan vähäinen. MEN katsoo, että yritys on hyvän tavan vastaisesti asettanut naiset ja miehet eri asemaan.

MEN toteaa lausunnossaan, että markkinointi on ollut Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 4 artiklojen vastaista ja siksi hyvän tavan vastaista.

Perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista.

Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Lisäksi markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia esimerkiksi sukupuoleen perustuvaa syrjintää.