Finnisol on Suomen johtavien lämmöneristevalmistajien toimialajärjestö. Sen jäsenyrityksiä ovat ISOVER Saint Goban, , Owens Corning PAROC ja Rockwool.

Yhdistys jakaa tietoa oikeaoppisesta lämmöneristämisestä ja sen merkityksestä rakennusten energiankulutukseen.

Eristetty totuus -kampanjallaan yhdistys haluaa palauttaa julkiseen keskusteluun eristämisen ja rakentamisen faktoja, kertoo Paroc Finlandin markkinointipäällikkö ja Finnisolilla kampanjasta vastaava Johanna Harila.

Helmikuun alussa alkanut kampanja jatkuu edelleen. Kyse on viestintäpainotteisesta kampanjasta. Se on näkynyt pääasiassa Finnisolin omissa kanavissa, Eristetty totuus -kampanjasivustolla sekä YouTubessa ja Twitterissä.

”Näissä kanavissa on jaettu tietoa asiasta muun muassa blogitekstien muodossa. Lisäksi olemme tarttuneet aktiivisesti julkisuudessa esiintyneeseen informaatioon vastineilla, joita on julkaistu useissa eri medioissa. Näiden välityksellä olemme tavoittaneet laajan joukon ihmisiä”, Harila kertoo.

Harilan mukaan kampanjan tärkein tavoite on ollut oikaista mineraalivillaan liittyviä vääriä mielikuvia sekä käydä eristämisestä faktoihin perustuvaa keskustelua. Yksi yleisimmistä harhaluuloista on Harilan mukaan se, että mineraalivilla ei hengitä, vaurioituu kastuessaan ja aiheuttaa sisäilmaongelmia.

”Tämä ei pidä paikkaansa. Mineraalivilla on tutkitusti huokoinen, hengittävä materiaali, joka ei siis homehdu.”

”On hyvä, että sisäilmaongelmista uutisoidaan paljon. Nykyisin tiedämme, että ongelmia syntyy silloin, kun rakenteiden suunnittelu, toteutus, huolto ja kunnossapito ei vastaa suunniteltua, olivat käytetyt materiaalit mitä tahansa. Siksi olisi keskeistä kiinnittää huomio rakentamisen kokonaisuuteen ja laatuun, ei yksittäiseen materiaaliin”, Harila sanoo M&M:lle.

Kampanjassa mielenkiintoista on se, että perinteinen rakennusala on lähtenyt suhteellisen räväkkään viestintäkampanjaan. Kampanjan perusajatuksena on käsitys siitä, että nyt eletään totuudenjälkeistä aikaa, jolloin mielipiteet voivat syrjäyttää tutkitun tiedon.

Viestin viemiseksi ja tietoisuuden kasvattamiseksi Finnisol valitsi astetta rohkeamman linjan tietoisesti. Kampanjan ydinlauseena on: totuutta ei tule eristää.

”Koimme, että se (kampanjan räväkkä ote) oli tarpeen. Keskustelu julkisuudessa on kokemuksemme mukaan ollut hyvinkin yksipuolista ja virheelliset uskomukset mineraalivillasta ovat toistuneet vuodesta toiseen. Halusimme kiinnittää asiaan huomiota tällä kampanjalla ja tuoda oman näkökulmamme julki”, Harila kertoo.

Kampanja on ansaitun median kautta tavoittanut lähes 700 000 silmäparia ja saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Harilan mukaan kampanjan kautta on saatu oikaistua mineraalivillaan liittyviä virheellisiä väittämiä.

”Samaan aikaan Finnisol on pystynyt nostamaan esille mineraalivillan hyviä puolia, joihin kuuluvat muun muassa erinomainen äänieristävyys sekä paloturvallisuus sekä kertomaan alalla kiertotalouden eteen tehtävästä työstä”, Harila sanoo.

Kampanjassa Finnisolin viestintäyhteistyökumppanina on toiminut Hill+Knowlton Strategies. Harilan mukaan kampanjan budjetti on ollut verrattain maltillinen, sillä kyse ei ole perinteisestä mainoskampanjasta.