Koronapandemia on saanut suomalaiset pk-yritykset satsaamaan verkkopalveluihinsa, selviää Fonectan tekemästä kyselystä. Erityisen innokkaasti digipalveluitaan ovat kehittäneet B2B-yritykset.

”On tapahtunut pakotettu digiloikka. Kun asiakkaat liikkuvat vain verkossa, yritykset ovat joutuneet ottamaan isoja harppauksia digitaalisissa palveluissa, joiden kehitys olisi muuten vienyt vuosia”, sanoo Fonectan strategi Santeri Jaakkola.

Asiakkaiden siirtyminen verkkoon on luonut yrityksille painetta kehittää tekemistään verkossa, B2B-puolella erityisesti, koska suuret seminaarit, messut ja koulutustilaisuudet, jotka perinteisesti B2B-puolella ovat keränneet myyjiä ja ostajia yhteen, on peruttu. Pk-yrityksistä 27 prosenttia on kehittänyt verkkopalveluitaan koronapandemian vuoksi ja 38 prosenttia aikoo tehdä niin lähitulevaisuudessa, kyselystä selviää.

Erityisesti yritykset ovat satsanneet verkkosivuihin (32 prosenttia vastaajista), mainontaan verkossa (26 %) ja verkkokauppaan (15 %).

”Se tukee koko yhteiskunnan digitalisoitumista”, arvioi Jaakkola.

Innokkaimmin kyselyn mukaan verkkopalveluitaan ovat kehittäneet B2B-yritykset. Verkkosivuja kertoo kehittävänsä 38 prosenttia, mainontaa verkossa 30 prosenttia ja verkkokauppaa 38 prosenttia B2B-puolen vastaajista.

Hyperlokaalisuus kannattaa korona-ajan markkinoinnissa

Korona on tuonut yritysten toimintaan ja markkinointiin myös entistä vahvemman alueellisen painotuksen. Kuluttajat haluavat suosia paikallisia yrityksiä.

”Voi puhua jopa hyperlokaalisuudesta. Jos paikalliset yrittäjät osaavat tehdä verkossa vahvasti lokaalia markkinointia, luo se heille mahdollisuuden haastaa jopa isoja, kansainvälisiä jättejä. Paikallisen on aina helpompi olla lähempänä asiakasta”, Jaakkola toteaa.

Hän pitää positiivisena sitä, että kyselyyn vastanneista yrityksistä 56 prosenttia on pitänyt markkinointipanostuksensa ennallaan koronasta huolimatta ja 13 prosenttia on jopa kasvattanut niitä.

”Osa yrityksistä on selvästi nähnyt asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksen tuoman kasvun potentiaalin. Markkinointi verkossa kannattaa, koska asiakkaatkin ovat siellä. Ja kun verkko-ostaminen lisääntyy, kuluttajat odottavat yhä enemmän palvelua verkossa”, Jaakkola sanoo.

Fonectan syyskuussa toteuttamaan Myynti ja markkinointi poikkeusoloissa -kyselyyn vastasi 283 suomalaista pk-yritystä.