Kriisit usein vauhdittavat kehitystä pakottamalla muuttamaan vanhoja tapoja ja etsimään uusia menetelmiä. Koronaviruskriisi on epäilemättä vauhdittanut digiloikkaa pakottamalla niin konttorirotat kuin koululaisetkin etätöihin, mutta virtuaalisuus ja etäläsnäolo tekevät tuloaan myös teollisuuteen.

Laitoksia virtualisoiva eSite sai verkkosivunsa ja nipun muita markkinoinnin työkaluja uuteen uskoon juuri sopivasti pandemian alla yhteistyössä Markkinointitoimisto Bermudan kanssa.

eSite on Fortumin sisäinen startup, suuren yrityksen pieni pilotti. eSiten idea on luoda esimerkiksi teollisuuslaitoksesta digitaalinen virtuaalitodellusuus- eli VR-malli, jota voi hyödyntää muun muassa ylläpidossa, huollossa, koulutuksessa ja toiminnan kehittämisessä.

Kun koronaviruskriisi alkoi leimata suomalaisten todellisuutta maaliskuussa, olivat vaikutukset eri yrityksille hyvin erilaisia. eSite uskoo olevansa voittajien puolella. Startupin markkinointi- ja designvastaavan Jere Luukkasen mukaan markkinoinnin ensivaiheen pelivälineet ovat nyt hyvällä pohjalla, joten uusista tavoista ylläpitää ja kehittää teollisuuden toimintamalleja ilman tarvetta olla fyysisesti paikalla päästään kertomaan hyvillä mielin.

”Vaikka tilanne tietysti haittaa teollisuusasiakkaita, se pakottaa myös etsimään ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja”, Luukkanen sanoo.

Luukkasen mukaan eSiten kysyntä onkin koronaviruskriisin aikana kasvanut, kun uusia toimintatapoja etsivät yritykset ovat osoittaneet aiempaa enemmän kiinnostusta.

”Koronaviruksen takia ensimmäisessä vaiheessa monet löivät jarrut kiinni, joten asiat hidastuivat, mutta toisaalta olemme saaneet myös uusia mahdollisuuksia. Kysyntä ei ole varsinaisesti räjähtänyt, mutta olemme saaneet mielenkiintoa sellaisiltakin tahoilta, jotka aikaisemmin eivät olleet kiinnostuneita”, Luukkanen kertoo M&M:lle.

Kysynnän uskotaan jatkuvan kriisin jälkeenkin

Teknologia-alan startupille on tärkeää, että potentiaaliset asiakkaat oivaltavat helposti palvelun idean ja hyödyt teknologian takana, joten eSiten yhteistyö Bermudan kanssa lähti liikkeelle kärkiviestin kiteyttämisestä ja verkkosivuston uudistamisesta uuden viestin mukaiseksi.

Asiakasymmärrys ja hyvä näkemys kohderyhmistä ovat suunnittelun lähtökohta, ja ensin määritettiin oleellisimmat asiakasprofiilit ja niiden myötä priorisoitiin markkinoinnin alkuvaiheen taktiikkaa ja perussivuston sisältöjä.

Luukkanen kertoo, että eSiten pääkohderyhmiä ovat raskas, turvallisuuskriittinen ja prosessiteollisuus. Raskasta teollisuutta edustavat esimerkiksi koneita ja laitteita vientiin valmistavat konepajayhtiöt, turvallisuuskriittiseen teollisuuteen kuuluu Fortumille tuttu energia-ala ja prosessiteollisuutta ovat esimerkiksi sellu-, paperi- ja kemianteollisuus.

eSite tekee teollisuusyhtiöille virtuaalisia mahdollisuuksia vierailla tuotantolaitoksissa ilman, että paikalle tarvitsee mennä fyysisesti.

”Uskomme, että osa myös jää käyttöön kriisin jälkeen, sillä virtuaaliset mahdollisuudet vähentävät matkustamista. Sillä kulmalla menimme jo ennen korona-aikaa, mutta nyt olemme saaneet lisää mielenkiintoa”, Luukkanen kertoo.

Startupeilla, edes ison yrityksen sisäisillä, ei ole varsinkaan alussa suuria budjetteja, joten markkinoinnin ja myynnin valinnat on tehtävä tarkoin harkiten.

Bermudan strategiajohtaja ja osakas Mika Kihlakaski sanoo, että yrityksen pitää aina tietää, keitä se pyrkii puhuttelemaan, ja tehdä joskus vaikeitakin valintoja kärkeä ja keinoja valittaessa.

”Usein startup-yritykset ovat niin syvällä itse tuotteensa kehittämisessä, että ulkopuolinen näkökulma voi osoittautua tässä korvaamattomaksi”, hän sanoo.

Virtuaalitodellisuuden avulla voi myös markkinoida

360 asteen videot, VR ja etäläsnäolo tekevät tuloaan myös markkinointiin. Tässä suhteessa eSite on kotikentällään, ja palvelua on helppo esitellä hyödyntämällä virtuaalitodellisuutta.

Markkinointitoimisto Bermudassa uskotaan virtuaalitodellisuuden tarinankerronnallisiin mahdollisuuksiin ja sen tulevaisuuteen osana markkinointia muuallakin. VR-teknologialla ihmiselle voidaan tuottaa immersiivinen eli virtuaalitodellisuuteen uppoamisen kokemus. Kihlakasken mukaan VR-markkinoinnin toteuttaminen ei myöskään ole niin kallista ja raskasta kuin sen ehkä usein ajatellaan olevan.

”VR-lasit päässä koettu tuote-esittely hakkaa silkalla immersiollaan perinteiset powerpoint-sulkeiset sata-nolla. 360-video hotspotteineen avaa upeita tarinankerronnallisia ja pelimäisiä mahdollisuuksia siinä, miten katsoja-kokija voi sukeltaa osaksi luomaamme maailmaa.” Kihlakaski sanoo.

Bermuda on tamperelainen, syksyllä kymmenen vuotta täyttävä noin 20 työntekijän b2b-markkinointitoimisto, jonka perustajilla mm pitkä yhteinen tausta Satama Interactivessa ja Trainers’ Housella. Toimiston asiakkaita ovat Fortumin lisäksi muun muassa Metso, Nokian Raskaat Renkaat ja Business Tampere sekä startupeja, kuten Wirepas ja Injeq.