Taiteen maisteri Emma Laiho on nimitetty Frantic in design directoriksi. Frantic on digitaalisten palvelujen konsulttiyritys. Uudessa tehtävässään Laiho vastaa Franticin suunnitteluosaamisen kehityksestä, tukee suunnittelijoita heidän urapoluillaan sekä kehittää suunnittelutyön myyntiä yhdessä myynnin ja projektitiimien kanssa. Nimityksen myötä Laiho liittyy suunnittelijoiden edustajana myös Franticin johtoryhmään.

Laiho on työskennellyt Franticilla kolme vuotta. Ennen tuoretta nimitystä Laihon titteli oli lead designer, ja hän on ollut vahvasti mukana suunnittelumetodien sekä suunnittelutyön myynnin kehittämisessä. Asiakastyössä hänen vastuullaan ovat olleet palvelumuotoilu, asiakaskokemuksen kehittäminen käyttäjäymmärryksen avulla, konsepti- ja käyttökokemussuunnittelu sekä suunnittelutiimien vetäminen.

“Tärkein tehtäväni uudessa roolissani on kehittää suunnitteluyhteisöämme ja tukea kollegoitani heidän tavoitteidensa saavuttamisessa. Haluan olla myös kehittämässä asiakkaidemme muotoiluajattelua ja -kulttuuria sekä olla yhteisömme kanssa aktiivisesti vaikuttamassa muotoilun kentällä myös Franticin ulkopuolella”, Laiho kertoo.

Muotoilun kentällä toimimiseen kuuluu esimerkiksi tapahtumien järjestämistä ja alan verkostoissa toimimista.

Laiho kertoo olevansa hyvin innostunut uudesta tehtävästään.

”Suunnittelijajoukkomme on kasvanut viime vuosina aika voimakkaasti. Meillä on yli 30 suunnittelijaa, ja osaamisen kehittämiseen on panostettu vahvasti”, hän sanoo.

Franticin toimitusjohtaja Sami Häkkinen sanoo yrityksen haluavan tukea nopeasti kasvaneen ja itseohjautuvan suunnitteluyhteisönsä oppimista ja kehittymistä vastaamaan alati muuttuviin asiakastarpeisiin.

“Emma on todellinen suunnittelun moniottelija ja laaja-alaisen osaamisensa ja kokemuksensa kautta loistava valinta tehtävään”, Häkkinen perustelee nimitystä tiedotteessa.