Peräti 75 prosentilla suomalaisista on kotonaan 2–3 puhelinta, joille ei ole enää käyttöä. Asia selviää elektroniikkaketju Gigantin teettämästä tutkimuksesta.

Vanha puhelin voi näyttäytyä omistajalle hyviä muistoja herättävänä retroesineenä tai tarpeettomana tuotteena, jolle löytyy paikka laatikon perimmäisestä nurkasta.

Nykyajan puhelimien materiaaleista kuitenkin jopa 95 prosenttia kelpaa kierrätettäväksi. Luureissa piilee arvokkaita raaka-aineita kuten jalometalleja, kultaa ja palladiumia.

Gigantti kannustaa nyt kaikkia suomalaisia tekemään pienen ekoteon ja tuomaan vanhan puhelimensa kierrätettäväksi.

Miljoona luuria -kampanjan tavoitteena kunnianhimoisena tavoitteena on nimensä mukaisesti kerätä vuoden aikana kierrätettäväksi miljoona käytettyä puhelinta.

Gigantin viestintäpäällikkö Anniina Korpela kertoo, että yritys halusi löytää asian, joka koskettaa kaikkia suomalaisia.

Ajatuksen kampanjalle Gigantti sai tarkkailtuaan kierrätykseen tuotavien laitteiden määriä. Jo monta vuotta ongelmana on ollut se, että pienet elektroniikkalaitteet, ja niistä erityisesti puhelimet, eivät päädy kierrätykseen.

”Isot kodinkoneet tuodaan helposti kierrätykseen, koska niitä ei haluta nurkkiin pyörimään. Puhelimet mahtuvat pienen tilaan, eivätkä häiritse varastoinnissa samalla tavalla.”

”Ajattelimme, miten saisimme suomalaiset liikkeelle tässä asiassa. Halusimme tehdä näkyvän ja raflaavan kampanjan, jolla muistuttaa ihmisiä siitä, että ne laatikoissa lojuvat puhelimet olisi hyvä saada kierrätykseen ja siten saada arvokkaat materiaalit hyötykäyttöön”, Korpela kertoo M&M:lle.

Puhelinten sisältämien jalometallien louhiminen kuluttaa energiaa ja uusiutumattomia luonnonvaroja. Vanhojen puhelinten raaka-aineiden saattaminen kierrättämällä uusiokäyttöön on siis ekoteko.

Halua on, tietoa ei aina

Gigantin tutkimukseen osallistuneista vastaajista osa säilytti vanhaa puhelintaan varapuhelimena (59 %) tai sen sisältämien kuvien ja tiedostojen takia (28 %).

Tästä huolimatta myös kierrätyshalukkuutta löytyy, sillä 23 prosenttia vastaajista oli ollut aikeissa kierrättää puhelimensa. Gigantin kyselyssä selvisi, että lähes viidennes suomalaisista ei tiedä, mihin puhelimensa voisi viedä kierrätettäväksi.

”Suuri osa vanhojen puhelimien materiaaleista voidaan kierrättää. Tätä haluamme korostaa. Ihan kaikille ei myöskään ole selvää, että Gigantin myymälään voi tuoda vanhoja laitteita kierrätykseen ilmaiseksi. Tavoitteena on yleisen tietoisuuden kasvattaminen”, Korpela kertoo.

Miljoona luuria -keräysastiat on sijoitettu Giganteissa myymälän koosta riippuen joko kassa-, noutopiste- tai knowhow-tiskien taakse.

Kierrätykseen tarkoitettu puhelin annetaan Gigantin henkilökunnalle, joka toimittaa sen keräysastiaan. Puhelimet ja niiden sisältämät tiedot ovat turvassa lukitussa ja tietoturvallisessa astiassa.

Gigantin myymälöihin tuodut vanhat puhelimet toimitetaan kierrätettäväksi suomalaiselle alan edelläkävijälle Kuusakoskelle, jonka käsissä puhelimet muutetaan uuden elektroniikan valmistuksessa tarvittaviksi raaka-aineiksi.

Kuusakosken asiakaskokemuspäällikkö Tatu Karlström kertoo, että puhelimet kuljetetaan yrityksen haltuun sinetöidyissä astioissa, mikä varmistaa prosessin tietoturvallisuuden.

”Puhelin puretaan osaksi manuaalisesti käsin ja osaksi murskaten. Murskatusta puhelimesta mitään tietoja ei voi enää palauttaa, joten sen myötä tietoturvariskit poistuvat”, Karlström kertoo tiedotteessa.

Ajankohtainen kampanja

Kampanjan tärkeimpänä markkinointikanavana toimivat Gigantin 41 eri puolilla Suomea sijaitsevaa myymälää.

”Lisäksi olemme kertoneet kampanjasta Gigantin omassa mainoslehdessä. Tällä viikolla luvassa on runsaasti näkyvyyttä somessa sekä Gigantin omilla nettisivuilla. Lisäksi käynnissä on maksettua näkyvyyttä online- ja display-mainonnan muodossa”, Anniina Korpela kertoo.

Miljoonan käytetyn puhelimen kerääminen ei ole helppo tavoite ja vie aikaa. Gigantti on linjannut, että kyse on vähintään vuoden kestävästä kampanjasta. Mahdollista lisänäkyvyyttä pohditaan kampanjan edetessä.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sitä seuranneet poikkeusolot ovat hallinneet julkista keskustelua kevään ja kesän aikana. Gigantti näki, että nyt oli mitä otollisin hetki tehdä tuore, ihmisiä aktivoiva avaus.

”Koronakeväänä monet suomalaiset kertoivat aikovansa käydä omat kaappinsa läpi tarkasti, kun kotona vietetty aika lisääntyy.”

”Pohdimme, että jos ihmiset ovat jo valmiiksi siivonneet vanhat laatikot ja löytäneet niistä puhelimia, tässä olisi oiva ajankohta muistuttaa myös tästä asiasta eli vanhojen puhelimien kierrättämisen tärkeydestä”, Korpela sanoo.

Vuoden kampanjan päätteeksi Gigantti on sitoutunut lahjoittamaan 20 000 euroa Suomen luonnonsuojeluliiton ydintyöhön, joka keskittyy luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Lahjoitetut varat ohjataan kulloinkin kiireellisimpään ja ajankohtaisimpaan luonnonsuojelutyöhön.

Gigantti on yksi Suomen suurimmista sähkö- ja elektroniikkajätteen vastaanottajista. Ketjun myymäläverkoston kautta kierrätetään noin 8 000 tonnia kodinkone- ja elektroniikkajätettä vuodessa.

Myymälöiden keräyspisteisiin voi tuoda vanhan puhelimen tai kodinkoneen, vaikka ei olisikaan ostamassa uutta laitetta.