Kyseessä on maailman laajin strategista vistintää ja PR-toimintaa käsittelevä tutkimus. Tutkimukseen osallistuu 50 maata. Tänä vuonna vastauksia kertyi lähes 3 400.

Tutkimuksen mukaan 94,4 prosenttia viestintäihmisistä katsoo, että visuaalisilla elementeillä on kasvava merkitys tulevaisuuden strategisessa viestinnässä.

Seitsemän kymmenestä vastaajasta katsoo visuaalisuuden olevan kasvava trendi sen vuoksi, koska sidosryhmät haluavat tätä. Kriittisimmin trendiin suhtautuvat lehdistösuhteista vastaavat viestijät.

Vahvuudekseen visuaalisen viestinnän tunnistaa vain 12,1 prosenttia vastaajista. Tämä mukailee selvityksiä, joiden mukaan kirjoittaminen edelleen viestijöiden tärkein taito. Tähän tulokseen päätyi viime vuonna julkaistu Global Communications Report 2016.

Lisää European Communication Monitor 2017 -tutkimuksesta voi lukea Viestijät.fi-sivustolta.