Hakukoneyhtiö Google on liittynyt markkinoinnin itsesääntelyn kattojärjestön EASA:n (European Advertising Standads Alliance) jäseneksi.

Googlen EMEA-alueen liiketoimintajohtaja Matt Brittin kertoo Googlen odottavan innolla EASA:n tukemista turvallisen ja vastuullisen digitaalisen mainonnan standardien pitämisessä korkealla Euroopassa.

”Googlelle on sekä ilo että kunnia olla EASA:n ensimmäinen yhtiöjäsen. Uskomme vakaasti, että kuluttajien luottamuksen säilyttäminen heidän internetissä näkemiinsä mainoksiin on elintärkeää alamme tulevaisuudelle, samoin internetin pitämiselle avoimena ja kaikkien edullisesti käytettävissä. EASA:lla ja sen eurooppalaisten mainonnan sääntelijöiden verkostolla on tässä elintärkeä rooli”, Brittin kommentoi EASA:n tiedotteessa.

Maailman mainostajien liiton (World Federation of Advertisers, WFA) toimitusjohtaja ja EASA:n varapuheenjohtaja Stephan Loerke sanoo, että nykyään, kun globaalisti yli 50 prosenttia markkinointi-investoinneista käytetään digitaalisessa ympäristössä, on välttämätöntä, että suuret digitaaliset alustat ovat osa mainonnan itsesääntelyjärjestelmiä.

“Toivomme, että tämä voisi johtaa dialogin lisääntymiseen ja mahdolliseen tulevaan yhteistyöhön Googlen ja muiden itsesääntelyjärjestöjen kanssa globaalisti”, hän sanoo,

Myös Keskuskauppakamarin markkinointioikeudellisten asioiden pääsihteeri Paula Paloranta iloitsee Googlen liittymisestä verkostoon.

“Googlen liittyminen EASA:n verkostoon on merkittävä osoitus halusta sitoutua edistämään vastuullista markkinointia. Hienoa, että näin iso ja merkittävä toimija on nyt mukana itsesääntelyn kentällä”, hän sanoo Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

EASA on markkinoinnin alan itsesääntelyä edistävä organisaatio, jossa ovat mukana alan yritykset, järjestöt ja 28 eurooppalaista itsesääntelytoimijaa, kuten mainonnan eettinen neuvosto ja liiketapalautakunta. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt huomioiden. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa puolestaan lausuntoja yritysten välisissä kiistoissa siitä, onko tietty menettely hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton.

”On tärkeää, että yritykset tuntevat markkinoinnin pelisäännöt. Markkinoinnin on oltava uskottavaa myös verkossa. Itsesääntelyn avulla yritykset saavat nopeita ratkaisuja ohjenuorakseen nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä”, Paloranta sanoo.