Teknologiajätti Google on myöntänyt 360 000 euroa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) johtamalle hankkeelle, jossa kehitetään selkomuotoinen uutispalvelu kansainvälisellä viittomisella.

Humakin kumppaneina hankkeessa ovat Kymen ammattikorkeakoulu, viittomakielialan yritys Viparo ja Albanian Kuurojen Liitto ANAD.

"Kansainvälinen viittominen on eräänlaista kuurojen esperantoa, jota kuurot ovat käyttäneet keskenään kansainvälisissä tapaamisissaan jo 1800-luvulta lähtien. Nykyisin siihen sekoittuu runsaasti, esimerkiksi tieteellisissä konferensseissa, kirjoitettu englanti ja amerikkalainen viittomakieli", tulkkauspalveluja tarjoavan Viparo Oy:n toimitusjohtaja Markus Aro kertoo tiedotteessa.

Googlen myöntämä rahoitus liittyy yhtiön Digital News Initiative -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on tukea korkealaatuista journalismia ja kehittää elinvoimaisempaa uutisekosysteemiä teknologian ja innovoinnin keinoin.

"Hankkeen idea syntyi Albanian kuurojen parissa tekemämme tutkimuksen pohjalta", Humakin yliopettaja Päivi Rainò kertoo.

"Toteutimme vuonna 2015 yhdessä Suomen ja Albanian Kuurojen Liittojen ja Albanian Tilastokeskuksen kanssa koko maata kattavan kyselytutkimuksen, jossa ilmeni, että 98 prosenttia kuurojen koulua käyneistä on lukutaidottomia ja vain 10 prosenttia osaa maansa viittomakieltä."

Euroopassa arvioidaan olevan 250 000 kuuroa, jotka eivät ole lukutaitoisia tai eivät ymmärrä lukemaansa riittävän hyvin, koska he eivät ole saaneet koulutusta omalla viittomakielellään.

Uutishankkeessa kehitetään verkkoon kansainvälinen uutispalvelu, joka tuo tärkeimmät uutiset maailmalta selkeällä tavalla kaikkien kuurojen tavoitettavaksi.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) kehittää projektissa yksinkertaista ja selkeää uutisgrafiikkaa sekä palvelun teknistä puolta.

Google myönsi Digital News Initiative -rahoitusta yhteensä yli 27 miljoonaa euroa 128:lle hankkeelle 23:ssa maahan eri puolille Eurooppaa. Suomeen myönnetty summa on kokonaisuudessaan 554 830 euroa, joista Humakin johtama hanke on ainoa isoihin rahoituksiin kuuluva hanke.

Myös Alma Media ja Streamr Oy saavat 50 000 euroa rahoitusta finanssijournalismin kehityshankkeeseen.

Hankkeen aikana rakennetaan työvälineitä Alma Talent in, eli muun muassa Kauppalehden, Arvopaperi n ja Talouselämä n taloustoimituksen ja verkkosivujen tarpeisiin.

Markkinointi&Mainonta kuuluu myös Alma Talentiin.