Tunnetaidot nousivat tärkeämmiksi kuin teknologinen osaaminen, kun hakukoneyhtiö Google selvitti hyvän johtajan ominaisuuksia.

Business Insiderissa julkaistun jutun mukaan nämä 10 esimiehen ominaisuutta tai tapaa toimia nousivat tärkeimmiksi. Google on panostanut johtamisstrategiassaan näihin ominaisuuksiin, ja sillä on ollut positiivisia vaikutuksia työntekijöiden vaihtuvuuteen, tyytyväisyyteen ja tehokkuuteen.

1. Hyvä valmentaja

Esimiehen ei tarvitse ratkaista välittömästi jokaista eteen tulevaa ongelmaa, vaan tärkeämpää on hyödyntää ongelmatilanteet oppimiseen. Tämä edesauttaa tiimiä kasvattamaan osaamistaan.

2. Rohkaisua kyllä, mikromanageeraamista ei

Hyvät johtajat eivät sorru mikromanageeraukseen vaan antavat alaisilleen vapautta kokeilla ideoidensa toimivuutta, ottaa järkeviä riskejä sekä tehdä virheitä.

3. Psykologisesti turvallisen työyhteisön luominen

Tiimissä, jossa on hyvä psykologinen turvallisuus, jäsenet uskaltavat esittää ja kokeilla ideoitansa ilman että tarvitsee pelätä nolaamista tai virheistä rankaisemista muiden tiimiläisten taholta. Hyvä johtaja auttaa rakentamaan hyvän luottamuksen ilmapiirin.

4. Tuottava ja tuloshakuinen

Hyvä johtaja ei havittele tähtipelaajan paikkaa vaan luotsaa alaisiaan koko ajan parempiin suorituksiin. Hyvä johtaja on myös valmis käärimään hihansa ja auttamaan muita tarpeen vaatiessa.

5. Hyvä kommunikoja kuuntele ja jakaa informaatiota

Parhaat johtajat ovat hyviä kuuntelijoita, mikä auttaa heitä ymmärtämään paremmin alaisiaan ja osoittamaan heille empatiaa. Läpinäkyvän eli informaatiota avoimesti jakavan johtamisen ansiosta alaiset ymmärtävät, miksi joitain asioita tehdään kuten tehdään.

6. Tukee urakehitystä ja keskustelee suoriutumisesta

Hyvä esimies tukee alaistensa henkilökohtaisia uratavoitteita. Hän ei pelkää antaa alaisilleen negatiivistakaan palautetta mutta tekee sen perustellen ja rakentavasti.

7. Selkeä visio ja strategian ymmärrys

Hyvä johtaja tietää tarkalleen, missä hänen tiiminsä on tällä hetkellä ja mihin se on matkalla ja mitä tavoitteeseen päästäkseen on tehtävä. Hyvä esimies myös varmistaa sen, että jokainen tiimin jäsenistä ymmärtää, mikä on heidän rooliinsa tavoitteiden saavuttamisessa.

8. Omaa olennaisimmat tekniset taidot

Jokainen hyvä johtaja ymmärtää alaistensa työnkuvat ja niiden päivittäiset haasteet.

9. Tekee tehokasta yhteistyötä

Huono johtaja näkee oman organisaationsa muut tiimit kilpailijoina ja pahimmillaan jopa yrittää sabotoida niiden toimintaa. Hyvä johtaja näkee kokonaiskuvan ja rohkaisee tiimiään toimimaan siten, mikä on parhaaksi koko yritykselle.

10. Vahva päättäjä

Hyvät johtajat eivät ole impulsiivisia mutta he ovat päättäväisiä. Hyvä johtaja tekee päätöksen nojautuen faktoihin. He myös sitoutuvat tehtyihin päätöksiin.