Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian loppuvuodesta 2017 toteuttamassa toimialatutkimuksessa selviää, että Grafiaan kuuluvien suunnittelijoiden työtilanne on entistä vakaampi, sillä kyselyyn vastanneista työttömänä oli vain 4,3 prosenttia.

Grafian tutkimuksessa kartoitettiin nykyisen työtilanteen lisäksi jäsenten näkemyksiä alan ja ammatin tulevaisuudesta.

Alan kehitys suosii visuaalisen viestinnän suunnittelijoita, jotka hallitsevat eri kanavat ja välineet ja jotka pystyvät toimimaan asiakkaidensa strategisina kumppaneina. Tutkimuksesta selviää, että suunnittelijat työskentelevät nykyään joustavasti myös ulkomaisille toimeksiantajille tai asuvat ulkomailla.

Vastaajista 80 prosenttia arvioi alan työtilanteen kotimaassa pysyvän ennallaan tai jopa paranevan. 37 prosenttia uskoi ulkomaisten toimeksiantojen saamisen lisääntyvän lähitulevaisuudessa.

Myös kyselyyn vastanneiden työsuhteisten suunnittelijoiden tyytyväisyys ansiotasoonsa oli lisääntynyt.

Työsuhteisten kuukausiansio oli keskimäärin 3700 euroa. Yrittäjien keskiansio oli puolestaan 2660 euroa, kun yksityisen sektorin keskiansio Suomessa on 3596 euroa.

Yrittäjien vastauksissa näkyikin tyytymättömyys ansiotasoon. Palkansaajat olivat keskimäärin tyytyväisiä ansiotasoonsa, kun kuukausipalkka oli 3200 euroa tai yli. Yrittäjät olivat keskimäärin tyytyväisiä, kun palkka ylitti 2400 euroa.

Tutkimukseen vastasi 186 Grafian jäsentä, vastausprosentin ollessa 20. Grafien jäsenrekisterin mukaan järjestöllä on 1069 jäsentä.