Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestön Grafian keväällä 2019 tekemän jäsentutkimuksen mukaan yhä useampi suunnittelija on työsuhteessa. Uudet työn tekemisen muodot ovat perinteisesti tulleet luovan suunnittelun alalle nopeasti, ja yksinyrittäminen on ollut grafialaistenkin tyypillisin työllistymistapa. Kyselyn perusteella näyttää kuitenkin siltä, että yksinyrittäjyyden ohella suunnittelijat työllistyvät yhä useammin paitsi suunnittelu- tai mainostoimistoihin, myös muiden toimialojen tai kolmannen sektorin in-house-suunnittelijoiksi.

Vastanneista palkansaajista mainonta- ja markkinointisektorilla työskenteli 31,8 prosenttia ja muilla kuin visuaalisen viestinnän, kulttuurin tai julkisen hallinnon toimialoilla 28,2 prosenttia. Verkkopalvelut ja ohjelmistokehitys työllistivät 11,8 prosenttia kyselyyn vastanneista palkansaajista.

Tutkimukseen vastasi 213 Grafian jäsentä, ja sen vastausprosentti oli 22. Kaikkiaan järjestöön kuuluu lähes 1 200 jäsentä.

Kyselyyn vastannut keskimääräinen Grafian jäsen oli pääkaupunkiseudulla asuva 25–35-vuotias nainen, jolla on medianomin koulutus. Hän työskentelee graafisena suunnittelijana mainostoimistossa ja suunnittelee siellä yritysilmeitä. Hän on tyytyväinen noin 3 800 euron kuukausipalkkaan vakituisessa työsuhteessaan ja luottavainen työsuhteensa jatkuvuuteen.

Koska visuaalisen viestinnän työmarkkina on yhä globaalimpi ja visuaalista suunnittelua voi myydä ja ostaa yli rajojen, tä̈llä kertaa vastaajilta kysyttiin myös työskentelyn kansainvälistymisestä ja siinä tarvittavasta tuesta. Asia on ajankohtainen noin puolelle vastaajista. Eniten apua kaivataan kontaktien luomiseen. Myös erilaisista rahoituskanavista ja rahoituksesta toivottiin kattavammin tietoa.