Suomalaista visuaalisen viestinnän alaa edustava Grafia sai ylimääräiseen työskentelyapurahahakuunsa ennätysmäärän hakemuksia.

Ylimääräisen työskentelyapurahan tavoitteena oli ensisijaisesti tukea luovia suunnittelijoita, joilta koronakriisi on vienyt lähikuukausien ansaintamahdollisuudet. Tästä syystä ja hakemusten suuren määrän vuoksi toimikunta linjasi, ettei apurahaa pääsääntöisesti myönnetty opiskelijoille tai väitöskirjan tekoon, lomautetuille, eläkeläisille tai päätoimisille kuvataiteilijoille tai valokuvaajille, joiden on mahdollista saada apurahoja myös monilta muilta tahoilta.

Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 363, ja haettu summa oli lähes 1 226 000 euroa. Normaalisti hakemuksia tulee vuosittain hieman yli sata.

Grafia myönsi työskentelyapurahaa 79 henkilölle tai työryhmälle yhteensä 150 000 euroa. Apurahat on rahoitettu Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Hakemusten suuren määrän vuoksi myönnettävän apurahan alarajaa laskettiin, jotta pystyttiin tukemaan mahdollisimman monta hakijaa. Omien nettisivujen ja/tai portfolion kehittämisen myönnettiin 1 200 euron suuruisia apurahoja.

Grafian mukaan moni hyvä hanke jäi tällä kertaa ilman tukea. Grafia järjestää normaalin kohdeapurahahaun 30. kesäkuuta alkaen, ja työryhmä kannustaa hakemaan apurahaa visuaalisen viestinnän suunnittelua edistäviin hankkeisiin myös silloin.

Apurahatyöryhmä koostui tällä kertaa poikkeuksellisesti Grafian hallituksen jäsenistä, jotta apurahahaku pystyttiin toteuttamaan nopealla aikataululla. Työryhmään kuuluivat Päivi Häikiö, Anssi Kähärä, Markus Nieminen, Penni Osipow ja Rasmus Snabb.

Lista myönnetyistä apurahoista on julkaistu Grafian sivuilla.

Juttua on täydennetty kello 13:43 tiedolla siitä, että apurahat on rahoitettu Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Kello 14:31 korjattu otsikkoon ”yli kolme kertaa tavallista enemmän”.