Harva Marketing syntyi syksyllä 2016 Markkinointitoimisto Expression in, duty-free promootioiden markkinalla toimineen Liv Promotions in ja menekinedistämiseen erikoistuneen Tessa n yhdistyessä.

Harvaa perustamassa ollut Päivi Lehtonen on johtanut viime vuodet rekrytointiyhtiö Academic Work in markkinointia. Kesäkuun alussa hän palasi takaisin Harvaan aloittaessaan yhtiön toimitusjohtajana.

Samalla Harvan johtoryhmään nousivat suunnittelija Ilona Kymäläinen ja myyntijohtaja Carcci Bengs. Harvan luovasta johtajasta ja suunnittelijasta Ville Teikosta tuli yrityksen osakas.

Harva on erikoistunut digitaalisen markkinoinnin ohella tapahtuma- ja promootiomarkkinointiin. Uusi toimitusjohtaja Päivi Lehtonen uskoo aidon kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkityksen kasvavan entisestään markkinoinnissa.

"Eri kanavissa tapahtuvat ihmisten ja brändien kohtaamiset ovat tärkeitä. Verkkokohtaamisiin sekä myymälämaistatuksiin tai tuotenäytejakeluihin halutaan osallistua spontaanisti ja suunnitelmallisesti. Offline ja online eivät sulje toisiaan pois, vaan nerokas konsepti nimenomaan yhdistää ne. Asiakas ei mieti, missä kanavassa hän kohtaa brändin, mutta meidän markkinoijien on ajateltava monikanavaisesti, Lehtonen toteaa tiedotteessa.

Harvan liiketoiminnan ydintä ovatkin Lehtosen mukaan digitaalisen markkinoinnin lisäksi kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset eli niin sanotut F2F-kohtaamiset.

Digitalisaatio on muuttanut myös markkinointia muun muassa alati kasvavien datamäärien sekä uusien kanavien myötä. Lehtonen näkee kuitenkin aidon kohtaamisen merkityksen edelleen hyvin keskeisenä.

"Vaikka markkinointi muuttuu koko ajan, niin ihmiset tulevat aina kaipaamaan toisia ihmisiä, minkä vuoksi kaikkia kanavia tarvitaan suunnitelmalliseen vuorovaikutukseen nyt ja tulevaisuudessa", Lehtonen arvioi.

Eräs keino kehittää F2F-kohtaamisia on digitaalisten kanavien valjastaminen osaksi oikean elämän kohtaamisia.

"Digimarkkinointia, ja etenkin sosiaalista mediaa ja hyperlokaalia mainontaa, hyödynnetään yhä enemmän F2F-kohtaamisten tukena. Sama pätee myymälämarkkinointiin, vaikuttajamarkkinointiin ja brändättyihin sisältöihin", Lehtonen arvioi.

Harva Marketing työllistää vakinaisesti 20 asiantuntijaa. Osa-aikaisia työntekijöitä on 400. Yhtiön arvio kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 3,5 miljoonaa euroa.