Heli Hytönen, 33, aloitti uudessa tehtävässään maanantaina 20. toukokuuta. Viimeksi Marketing Clinic illä strategiakonsulttina työskennellyt Hytönen on työskennellyt aiemmin muun muassa Metsä Group illa ja Talent Vectia lla. Hän on valmistunut maa- ja metsätaloustieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta.

Hytönen kertoo M&M:lle Dynamo & Son in näyttäytyneen kiinnostavana työpaikkana juuri nyt, sillä toimisto on ottanut uuden vaihteen silmään Anna Holtari n viime vuoden lopussa käynnistyneellä toimitusjohtajakaudella.

"Minua kiinnostaa todella paljon se, millainen on 2020-luvun mainostoimisto. Pääsen täällä draivaamaan tätä uudistusta yhdessä johtoryhmän kanssa. Lisäksi toimiston perintö ja maine; kaikki se hyvä työ, mitä vuosien aikana on tehty, rakensivat uskoani siihen, että tämän kaiken päälle pääsee rakentamaan uutta ja kiinnostavaa", Hytönen kertoo.

Uransa aikana Hytönen on ollut rakentamassa useita kasvu- ja brändistrategioita. Hän kertoo tuovansa Dynamoon ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta, liiketoiminnan haasteista sekä siitä, kuinka liiketoimintaa voidaan markkinoinnin keinoin siivittää entistä parempaan kasvuun ja menestykseen.

"Keskeisintä on tunnistaa loppuasiakkaan tarpeet sekä odotukset. Nämä tarpeet tulee sisäistää ja ymmärtää syvällisesti, jotta voimme tehdä onnistunutta markkinointiviestintää."

Monen vuoden kokemus brändi- ja strategiatyöstä on opettanut Hytöselle, että brändin erottautumisen mekanismit ja markkinoinnin perusperiaatteet eivät ole vuosien myötä olennaisilta osin muuttuneet. Keskeistä on edelleen olla relevantti, kiinnostava ja vaikuttava omalle kohderyhmälleen.

"Kyse on vain siitä, että kilpailu loppuasiakkaan huomiosta on koko ajan kovempaa. Myös odotukset kokemuksellisuuteen liittyen asettavat jatkuvasti suurempia vaatimuksia brändeille. Ihmisten tarpeet ovat pirstoutuneempia ja odotukset brändejä kohtaan ovat suurempia. Mukaan tulee eettisiä näkökulmia ja odotuksia monella eri tasolla. Brändien iso haaste on ymmärtää, mitkä ovat omalle kohderyhmälle aidosti merkityksellisimmät asiat ja miten niistä kuuluu puhua ja missä kanavissa brändien tulisi olla läsnä.", toteaa Hytönen.

Dynamo & Sonin toimitusjohtaja Anna Holtari n mukaan Hytönen tulee työskentelemään tiiviisti yhtiön luovan tiimin rinnalla.

"Heli tuo taloon erityisesti strategiaosaamista ja liiketoimintaosaamista. Hänellä on vankka ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta sekä siitä ympäristöstä, missä he toimivat", Holtari kertoo.

Dynamo & Son on 30 hengen mainostoimisto, jonka liikevaihto tilikaudella 2017 oli noin 3,96 miljoonaa euroa ja myyntikate noin 3,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli noin 39 000 euroa. Edellinen tilikausi päättyi toukokuussa, eikä tilinpäätöstä ole vielä tehty.

"Vuoden 2019 liikevaihtotavoite on noin kolme miljoonaa euroa, josta myyntikatteen osuus olisi 2,4 miljoonan euron tienoilla", kertoo Anna Holtari.

Dynamo & Sonin asiakkaita ovat esimerkiksi Nelonen Media, Škoda, Terveystalo ja Kela. Toimisto vastaa myös syksyllä julkistettavan Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjan suunnittelusta.