Syyskuussa käynnistyvän työn tavoitteena on testata, millaisella mielikuvalla kansainvälisiä osaajia saadaan pysyvästi houkuteltua muuttamaan Helsinkiin.

Helsinki tiivistää yhteistyötä kansainvälisen maineen rakentamisessa teknologia-alan yritysten kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat Supercell, Smartly, Relex ja MaaS Global sekä kasvuyritystapahtuma Slush.

Helsingin kaupunkimarkkinointiyhtiö Helsinki Marketingin ja teknologiayritysten yhteinen markkinointikampanja, CaaS – World’s first City as a Service, käynnistyy syyskuussa. Kampanjaan on edellä mainittujen yritysten ohella osallistettu joukko suomalaisia kasvuyrityksiä, kuten Wolt, Yousician, Happeo sekä Vainu.

Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto kertoo M&M:lle, että yhteistyön taustalla on yritysten esille tuoma huoli siitä, että osaavan henkilökunnan löytäminen on vaikeaa, ja tämä luo haasteita kasvulle. Huolen ovat ilmaisseet etenkin teknologiayritykset.

”Kyse on pitkäjänteisestä työstä. Olemme käynnistäneet jo aiemmin Helsingin kansainvälisen brändin rakentamisen ja kansainvälisen markkinoinnin laajemmin. Nyt tämä leviää mielikuvan rakentamiseen potentiaalisesta kotikaupungista”, Aalto kertoo.

Kampanjan ensisijainen tavoite on kasvattaa Helsingin tunnettuutta kansainvälisten teknologia-alan osaajien parissa. Digitaalista markkinointia kohdennetaan ensivaiheessa Pietarin, Krakovan sekä Lontoon alueilla ja lähistöllä työskenteleville ICT-alan asiantuntijoille.

Helsinki on heille ihanteellinen kotikaupunki, mutta sen parhaat puolet eivät Laura Aallon mukaan vielä ole maailmalla kovin tunnettuja, vaikka kaupunki menestyykin kansainvälisissä vertailuissa hyvin.

”Parhaisiin puoliin lukeutuvat muun muassa turvallisuus, onnellisimmat ihmiset, startup-yhteisö, luonnonläheisyys, tasapainoinen työkulttuuri, perhevapaat, toimiva julkinen terveydenhuolto, ilmainen ja erinomainen koulutus, puhdas vesi, puhdas ilma”, kertoo Aalto.

Smartlyn toimitusjohtaja Kristo Ovaskan mukaan parhaiden osaajien löytäminen maailmalta on teknologia-alan yrityksille kriittistä.

”Helsinki on hieno kaupunki, mutta kynnys tulla tutustumaan, saati muuttaa tänne on kuitenkin korkea. Olemme huomanneet, että kun saamme rekrytoitavat itse kokemaan Helsingin, innostus kaupunkiin syttyy ja työsopimus syntyy helpommin,” kertoo Ovaska.

Kaupunki palveluna

CaaS – World’s first City as a Service -kampanjan konseptina on nimensä mukaisesti kaupunki palveluna. Hakuaika testivaiheeseen kestää lokakuun puolenväliin saakka. Sen jälkeen yritykset valikoivat hakijajoukosta ihmiset, jotka kutsutaan vierailulle testaamaan kaupungin käytettävyyttä sekä viihtyisyyttä käytännössä.

”Asiantuntijoita kutsutaan testaamaan kaupunkia, jossa kaikki toimii, elämä on hyvin järjestettyä ja asiat ovat mallillaan. Yhteensä 15 potentiaalista rekrytoitavaa tulee Slushin aikaan tutustumaan Helsinkiin. Heille rakennetaan vierailuohjelma. Kerromme ja näytämme ihan konkreettisesti, millaista Helsingissä asuminen ja eläminen on”, havainnollistaa Laura Aalto.

Slushin toimitusjohtaja Andreas Saaren mukaan on erittäi myönteistä, että Helsinki hakee nyt kansainvälisessä markkinoinnissa rohkeita avauksia.

”Kohderyhmää puhutellaan heidän omalla kielellään. Ei huomiota synny, jos asiat tehdään samalla tavalla kuin muut,” Andreas Saari kertoo.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toteaa, että suomalaiset kasvuyritykset ovat Euroopan kärkikastia investointien houkuttelussa ja ulkomaista pääomaa on kertynyt startupeihin satojen miljoonien eurojen edestä.

”Yritysten kasvun esteenä on kuitenkin osaajien houkuttelu. Helsingin tavoitteena on parantaa kaupungin mielikuvaa asuinpaikkana. Uskon, että tämä on mahdollista, koska suuri osa tänne muuttaneista ulkomaisista osaajista on tyytyväinen elämäänsä asetuttuaan tänne,” Vapaavuori arvioi tiedotteessa.

Slushin toimitusjohtaja Andreas Saaren mukaan on ilo huomata, että Helsinki hakee nyt kansainvälisessä markkinoinnissa rohkeita avauksia.

”Kohderyhmää puhutellaan heidän omalla kielellään. Ei huomiota synny, jos asiat tehdään samalla tavalla kuin muut,” Andreas Saari kertoo.

Kampanjaa on suunniteltu viime keväästä ja sen pilottivaihe käynnistyi eilen torstaina. Alku on ollut vauhdikas.

Torstaina klo 10 tapahtuneen lanseerauksen jälkeen hakemuksia oli alkuiltapäivään mennessä kertynyt noin 100.

Kampanjavideota oli keskiviikkoiltapäivään mennessä katsottu yli 7 000 kertaa. Kampanjasivustolla kävijöitä oli ollut keskiviikkoiltapäivään mennessä 1 400, eniten Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Saksasta ja Suomesta.

”Jo ensimmäisen 15 minuutin aikana oli kertynyt iso kasa hakemuksia. Konsepti on herättänyt saman tien isoa kiinnostusta, mikä on hieno asia”, iloitsee Laura Aalto.

Kampanja on lähtenyt liikkeelle täysin orgaanisesti ja näkyy ympäri maailmaa. Kampanjan edetessä kampanjaa targetoidaan aktiivisesti kumppaneiden rekrytoijien kanssa yhdessä valittuihin kaupunkeihin.

Kampanjan budjetti on Aallon mukaan 50 000–70 000 euroa, riippuen siitä paljonko kampanjatargetointiin lopulta tarvitsee käyttää rahaa.

Kansainvälisille osaajille suunnattuja nopeita ja kattavia maahantulo- ja asettautumispalveluita tarjoaa International House Helsinki (IHH). Sillä on keskeinen rooli Helsinkiin saapuvien kansainvälisten osaajien ja heitä rekrytoivien yritysten ja työnantajien neuvonnassa.

Joulukuussa 2017 käynnistynyt palvelu kerää valtaosan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen neuvonta- ja viranomaispalveluista saman katon alle Helsingin Sörnäisiin. IHH palvelee yrityksiä ja työnantajia myös ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Helsinki on yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa mukana valtioneuvoston poikkihallinnollisessa Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista –toimenpideohjelmassa.

Sen puitteissa Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä valtion, korkeakoulujen ja muiden paikallisten sekä alueellisten toimijoiden kanssa osaavan työvoiman houkuttelemiseksi. Tavoitteena on myös tukea täällä jo olevien kansainvälisten osaajien, kuten korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä.