Verkkokaupassa kuluttaja arvostaa erityisesti valikoimaa ja toiseksi tärkeimpänä kriteerinä hintaa, käy ilmi hintavertailupalvelu Hintaoppaan ja markkinatutkimusyhtiö Bilendin kesäkuun alussa tekemästä tutkimuksesta. Valikoimaa piti melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä kriteerinä 95 prosenttia vastanneista ja hintaa 93 prosenttia.

”Huomionarvoista on myös, että verkkokaupan vastuullisuus on ostaessa melko tärkeää tai erittäin tärkeää jo 70 prosentille vastaajista. Tässä on huomattava nousu vuoden takaisiin tutkimustuloksiin”, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett sanoo tiedotteessa.

Suuresti viime vuoden tutkimuksesta oli kasvanut myös vaatimus yksittäisten tuotteiden vastuullisuudesta. Vähintäänkin melko tärkeänä sitä piti 61 prosenttia, kun vuosi sitten samoin ajatteli 43 prosenttia vastanneista eli vastuullisuutta merkittävänä pitävien kuluttajien määrä on kohonnut peräti 18 prosenttiyksikköä.

Myös vaatimus kauppojen kotimaisuudesta on kasvanut. Aiempaa enemmän kotimaisista kaupoista ostaa 15 prosenttia vastanneista, kun ulkomaisista kaupoista enemmän ostavia oli vajaat viisi prosenttia.

Toimituksiin liittyvät asiat ovat nekin pinnalla. Matinvesi-Bassett toteaa M&M:lle, että toimituskulut olivat yleisin hankaluus tai ostamisen este verkkokaupoissa ostaessa.

"Toimitusaika- ja tapa ovat molemmat verkkokaupan valintakriteereinä tärkeitä asioita yli 70 prosentille vastaajista. Samalla noin puolet eli 50,5 prosenttia vastaajista kokee toimituskulut hankalana asiana tai jopa esteenä verkko-ostamiselle. Trendi on viime vuosina mennyt useissa verkkokaupoissa kohti ilmaisia toimituskuluja etenkin tietyn ostossumman ylittyessä, ja tutkimuksemme perusteella tälle on hyvät perusteet”, Matinvesi-Bassett kommentoi.

Markkinoinnin kannalta mielenkiintoinen havainto on, että kuluttajat eivät pidä uudelleentargetoinnista, tässä tapauksessa siitä, että verkkokaupan mainos näkyy heidän somekanavissaan sivustolla vierailun jälkeen.

”Lähes joka neljäs eli 22,6 prosenttia vastaajista kokee tämän ärsyttävänä, mikä on yllättävänkin korkea luku. On mielenkiintoista seurata, mihin suuntaan markkinointi kehittyy korona-ajan jälkeen”, Matinvesi-Bassett sanoo.

Somen yritysmainonnan kautta verkkokaupan löysi 18 prosenttia ja somevaikuttajien kautta yhdeksän prosenttia. Ylivoimaisesti yleisimmin kauppaan päädyttiin hakukoneen kautta.

Myös Hintaoppaan tutkimus tukee havaintoa siitä, että koronaepidemia on vauhdittanut verkkoon siirtymistä. Yli neljäsosa on ostanut verkkokaupoista hieman tai selvästi aiempaa enemmän ja hiljattain ensi kertaa verkossa asioineita oli 13 prosenttia vastanneista.

Suosituimpia ostokohteita ovat korona-aikana olleet muoti (45 prosenttia vastaajista) ja elektroniikka (33 prosenttia), mutta myös elintarvikkeita ostaa verkosta jo joka viides suomalainen.

Tutkimus toteutettiin Bilendin hallinnoimassa M3 Panelissa 2.-5. kesäkuuta. Verkkokyselyyn vastasi 1000 18-75-vuotiasta suomalaista ja otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.