Tutkimukset

M&M 19.6.2017 16:05

Huhut television kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja – ainakin Suomessa

Karoliina Paavilainen

Erilaisten sosiaalisen median palveluiden ja striimauspalveluiden yleistyessä on säännöllisin väliajoin puhuttu käsitteestä "television kuolema". Tällä tarkoitetaan perinteisen television katsojien menettämistä uusille palveluille. Tuore tutkimus osoittaa tv:n pitävän Suomessa toistaiseksi hyvin pintansa.

Markkinatutkija Audience Projectin toteuttaman ja julkistaman tutkimuksen mukaan perinteinen televisio on yhä suosittu väline Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Pohjoismaissa. Näiden maiden asukkaista noin 80 prosenttia katsoo perinteistä televisiosta viikottain.

Suomessa televisio on säilyttänyt asemansa vahvemmin kuin muissa Pohjoismaissa. 86 prosenttia suomalaisista katsoo perinteistä televisiota joka viikko. Norjassa vastaava lukema on 84 prosenttia, Ruotsissa 79 prosenttia ja Tanskassa 78 prosenttia.

Yhdysvalloissa perinteinen televisio tavoittaa 80 prosenttia väestöstä joka viikko. Britanniassa perinteistä televisiota katsoo joka viikko 83 prosenttia väestöstä.

Suomessa 86 prosenttia sekä miehistä että naisista ilmoittaa katsovansa televisiota joka viikko. Muissa Pohjoismaissa sukupuolten välillä on jonkin verran eroja. Esimerkiksi Ruotsissa 76 prosenttia miehistä ja 81 prosenttia naisista katsoo televisiota viikottain.

Kuten olettaa saattaa, television katselu on yleisintä vanhempien ikäluokkien keskuudessa. Kaikissa Pohjoismaissa ja Britanniassa yli 90 prosenttia kaikista yli 56-vuotiaista katsoo viikottain televisiota. Myös Yhdysvalloissa luku on verrattain korkea, 88 prosenttia.

Nuorimpien eli 15–25-vuotiaiden ryhmässä television katselu on hieman vähäisempää, mutta kaikissa tutkimuksessa mukana olevissa maissa televisio tavoittaa joka viikko reilusti yli puolet myös tässä ikäryhmässä. Suomessa 73 prosenttia 15–25-vuotiaista katsoo televisiota joka viikko. Tämä on korkein tutkimuksessa mitattu lukema kyseisessä ikäryhmässä.

Toiseksi parhaiten televisio tavoittaa nuorimmat katsojat Norjassa ja Britanniassa. 15–25-vuotiaista norjalaisista ja britannialaisista 68 prosenttia katsoo perinteistä televisiota viikottain.

Niin sanottu second screen -katselu eli jonkin toisen laitteen (tabletti, älypuhelin) käyttö on television katselussa yleistä. Suomessa trendi ei kuitenkaan ole toistaiseksi yhtä vahva kuin muissa maissa. 56 prosenttia suomalaisista käyttää televisiota katsellessaan myös jotakin toista laitetta.

Lähes kaikissa muissa tutkimuksessa mukana olevissa maissa lukema on vähintään 70 prosenttia. Vain Tanska (66 %) jaa Suomen lisäksi alle 70 prosentin. Britanniassa peräti 74 prosenttia käyttää televisiota katsellessaan jotakin toista laitetta. Pohjoismaista korkeimman lukeman saa Norja (73 %).

Striimauspalveluiden käyttö yleistyy

Striimauspalveluiden käyttö on verrattain yleistä ja kasvussa kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa 45 prosenttia kertoi käyttävänsä striimauspalveluita joka viikko vuonna 2016. Vuonna 2017 lukema oli noussut 53 prosenttiin. Aktiivisimmin striimauspalveluja käyttävät Pohjoismaista ruotsalaiset, 59 prosenttia viikottain.

Suomen suosituimmat striimauspalvelut ovat Netflix, Yle Areena ja YouTube. Noin 50 prosenttia suomalaista käyttää kaikkia näitä palveluita viikottain.

Kolmen kärki erottuu selvästi, sillä neljänneksi suosituin on Viaplay, mutta sitä käyttää viikottain vain 14 prosenttia suomalaisista.

Laittomien striimauspalveluiden käyttäminen ei tutkimuksen perusteella ole Suomessa iso ongelma. Vain kaksi prosenttia kertoo käyttävänäsä laittomia striimaus- tai latauspalveluita viikottain. 11 prosenttia suomalaisista kertoo käyttävänsä niitä joskus.

Suomen kohdalla luvut ovat huomattavan vähäiset. Ruotsissa peräti 28 prosenttia kertoo käyttävänsä joskus laittokia lataus-tai striimauspalveluita. Norjassa 25 prosenttia käyttää niitä joskus.

Laittomien palveluiden käyttäminen vaikuttaa olevan jonkinastainen ongelma ensisijaisesti Yhdysvalloissa. 16 prosenttia yhdysvaltalaisista kertoo käyttävänsä laittomia striimaus- tai latauspalveluita viikottain.

Lisää tutkimuksesta voi lukea Audience Projectin sivuilta.

Brändit

23.02.2018 13:39

Nokia nousee tuhkasta: Brändiarvo kasvoi 71 prosenttia

Tuore raportti julistaa Nokian maailman nopeiten kasvavaksi brändiksi teleliikenteen infrastruktuuriin erikoistuneissa yrityksissä. Elisa ja DNA ylsivät 300 arvokkaimman teleoperaattoribrändin joukkoon.

Kommentti

23.02.2018 09:52

Toimisto, mitä oikein teet?

Jos potentiaaliset asiakkaat eivät tiedä, mitä ne markkinointi-, viestintä-, media- tai digitoimistolta voivat ostaa, heistä ei koskaan tule asiakkaita.