Mediatoimialan liikevaihto laski 4 prosenttia tammi-kesäkuussa, arvioi Medialiitto, eikä perinteinenen mediamainonta ole piristynyt korkeasuhdanteesta huolimatta.

Medialiiton ekonomistin Elias Erämaja n mukaan verkkomainonnassa tuloja syövät Google ja Facebook eivätkä uudet kasvun lähteet kata perinteisen liiketoiminnan myynnin laskua.

”Positiivista kehitystä toki tapahtuu koko ajan myös media-alalla. Radio on kasvanut noususuhdanteen vetämänä hyvää vauhtia, ja kirja-alakin pääsi viime vuonna pitkästä aikaa plussalle uusien, digitaalisten äänikirjapalveluiden myötä. Sanomalehtien digitulot kasvavat niin ikään hyvin, ja painoalalla kysyntä on elpymässä”, Erämaja toteaa Medialiiton tiedotteessa.

Kustannustoiminnan liikevaihdon arvo laski Medialiiton ennusteen mukaan alkuvuonna 4,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Myynnin volyymi laski vastaavana aikana 5,7 prosenttia. Sanoma- ja kirjakustannusyritysten liikevaihto laski ja ohjelmistokustannusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui.

Koko vuonna kustannustoiminnan liikevaihdon odotetaan laskevan 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kirjoja ja lehtiä kustantavien yritysten henkilöstömäärä väheni alkuvuonna 4,2 prosenttia viime vuodesta. Kehityksen odotetaan jatkuvan.

Radio- ja TV-toiminnan liikevaihto laski ennusteen mukaan alkuvuonna 5,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Mainosmyynti kuitenkin kasvoi tammi-kesäkuussa radiomediassa 4,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Televisiomainonnassa kasvua kertyi 1,6 prosenttia.

Vienti voi tasapainottaa painoalan

Painoalan liikevaihdon arvo laski ennusteen mukaan tammi-kesäkuussa 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Vienti kääntyi kasvuun, mutta kotimaan myynti laskee edelleen. Jos viennin kasvu ei jää lyhytkestoiseksi ilmiöksi, painoala on mahdollisesti lähestymässä uutta tasapainoa.

Painoalan kausitasoitetun luottamusindikaattorin saldoluku oli heinäkuussa nollan tuntumassa. Tuotannon ennakoidaan kuitenkin hieman lisääntyvän kuluvan vuoden lopussa. Myyntihintojen odotetaan edelleen laskevan, mutta laskuodotukset ovat selvästi aiempaa alhaisemmat. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että tuotantomäärät tulevat loppuvuonna kasvamaan, eikä liikevaihdon lasku todennäköisesti ainakaan kiihdy.

Mediatalouskatsauksen mukaan kuluttajat käyttävät vuosi vuodelta vähemmän euroja sanoma- ja aikakauslehtiin ja kirjoihin, vaikka suomalaisten käytettävissä olevat tulot kasvavat. Medialiiton mukaan Tilastokeskuksen kulutustilaston luvut ovat karuja yksityisen median kannalta, ja ilmiö näkyy kaikissa kuluttajaryhmissä lukuun ottamatta eläkeläisiä ja ikäihmisiä.

Sanoma- ja aikakauslehdissä kaikkien ryhmien yhteenlaskettu kulutus laski 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2012, jolloin tehtiin edellinen tutkimus.