IAB Finland in tekemässä suosituksessa käydään läpi vaikuttajamarkkinoinnin tärkeimmät käsitteet ja niiden selitykset ja annetaan konkreettisia neuvoja sopivan vaikuttajan valitsemiseen, hänen kanssaan tehtävään yhteistyöhön sekä sopimuskäytäntöihin liittyen.

IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takala kertoo, että idea suosituksen tekemisestä syntyi IAB:n sisältömarkkinoinnin työryhmässä, jonka osa-alueisiin kuuluu myös vaikuttajamarkkinointi.

Suosituksen laatimisessa IAB:n asiantuntijoiden tukena on toiminut viestintäkonsultti Ilari Leskelä Tekir istä. Syy julkistuksen ajankohdalle ovat tulevat eduskuntavaalit.

"Markkinoilta on tullut vahvaa viestiä siitä, että tällaiselle oppaalle olisi käyttöä. Tavoitteena on vaikuttajamarkkinoinnin perusasioiden selventäminen poliittisille toimijoille. Päätimme tehdä sen, nyt, kun asia on tulevien vaalien myötä ajankohtainen", kertoo Birgitta Takala.

Tiiviissä oppaassa määritellään tarkoin vaikuttajamarkkinoinnin määritelmät ja roolit sekä tuodaan esille, miten sisältömarkkinointi ja vaikuttajamarkkinointi toimivat.

IAB on lisäksi ilmoittanut, että muutama sisältömarkkinoinnin työryhmään kuuluva asiantuntija on valmis vierailemaan pyydettäessä puoluetoimiston luona antamassa lyhykäisen tietoiskun liittyen vaikuttajamarkkinointiin.

Validit sopimukset tärkeitä

IAB:n sisältömarkkinoinnin työryhmän puheenjohtajan Elli Mäkilä n mukaan nyt julkaistulle suositukselle on tarvetta, sillä vaikuttajamarkkinointi ja siihen liittyvät käytännöt eivät ole kaikille poliittisille toimijoille selkeitä asioita.

"Vaikuttajamarkkinoinnin ymmärtäminen ja siihen liittyvä osaaminen on puolueissa vielä selkeästi vähän lapsen kengissä. Puolueille on tyypillistä mennä ikään kuin asia edellä. Silloin ei ehkä ymmärretä sitä voimaa, miksi itse asiassa vaikuttajien kanssa tehdään yhteistyötä", sanoo Mäkilä.

Koska vaikuttajamarkkinoinnissa keskeisenä tavoitteena on puhutella ja tavoittaa nimenomaan vaikuttajan seuraajia, poliittisen toimijan tulee Mäkilän mukaan kuunnella vaikuttajan omia näkemyksiä parhaasta yhteistyön mallista.

Vaikuttajamarkkinoinnissa on usein nähty hyvin monenlaisia ja kirjavia yhteistyösopimuksia. Korvauksena yhteistyöstä vaikuttajalle on voitu antaa esimerkiksi kulutushyödykkeitä. Poliittisessa vaikuttajamarkkinoinnissa tarvitaan kuitenkin selkeät sopimusmallit.

"Poliittisessa yhteistyössä on äärimmäisen tärkeää, että tehdään ihan validit sopimukset ja sovitusta yhteistyöstä maksetaan ihan rahalla tehdyn sopimuksen mukaisesti, koska tarvittaessa on pystyttävä myös julkistamaan, mitä on tehty."

Vaikuttaja on henkilö, joka pyrkii vaikuttamaan muihin ihmisiin oman persoonansa ja mielipiteidensä kautta hyödyntäen suosittelun voimaa. Hän voi olla esimerkiksi blogin kirjoittaja, tubettaja tai Instagram in käyttäjä.

Elli Mäkilä huomauttaa, että ulkomailla ja myös Euroopassa on esiintynyt tapauksia, joiden yhteydessä vaikuttajia on pyritty käyttämään ikään kuin työkaluna eettisesti arveluttavien ilmiöiden kohdalla. Nyt julkaistulla suosituksella IAB ottaa kantaa myös tähän ongelmakohtaan.

"Eettinen toiminta ja hyvässä maussa pysyminen ovat tärkeitä asioita. Täytyy pysyä totuudessa ja tuottaa tällä tavoin laadukasta lisäarvoa sekä tehdä vaikuttajamarkkinoinnista merkityksellistä. Haluamme ottaa suosituksen kautta kantaa myös tähän asiaan", sanoo Elli Mäkilä.