Miksei sijoittaminen voisi tuntua samalta kuin vaikka kenkien ostaminen verkkokaupasta, mietti 30-vuotias Ida Mänty syksyllä 2018.

Mänty koki sijoitusalan olevan hyvin konservatiivinen ja kaavamainen, eikä ole kokemuksensa kanssa yksin. Bloomberg Quint kertoi marraskuussa 2019 finanssialan menettävän vuodessa 700 miljardia euroa sillä, ettei se huomioi naisia riittävästi.

Mänty oli aiemmin lanseerannut menestyksekkäästi työpaikkojen taukoliikuntaa helpoksi ja hauskaksi tekevän Cuckoo workout -sovelluksen, josta oli jäänyt käteen opin ja kontaktien lisäksi palo lisätä ihmisten hyvinvointia.

"Taloudellinen hyvinvointi on yksi tärkeimpiä tekijöitä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Sen voisi rinnastaa siihen, mitä haemme urheilulla, meditoinnilla tai muulla elämänhallinnalla", Mänty sanoo.

Konsulttiyhtiö PwC:n vuonna 2019 Yhdysvalloissa tekemän vuosittaisen työntekijöiden taloudellista hyvinvointia käsittelevän kyselyn mukaan oma talous on suuri stressinaihe työntekijöille, ja monilla taloushuolet ovat vaikuttaneet myös esimerkiksi terveyteen tai ihmissuhteisiin.

Verkkokurssit muuttivat omaan sovellukseen

Mänty perusti uuden sijoittamista tukevan yrityksen ROI:n, joka tuo alustansa kautta markkinoille matalan kynnyksen säästämisen ja sijoittamisen palveluita. Viime vuonna ROI kokeili verkkokurssien järjestämistä. Ihmiset innostuivat kursseista, ja samalla kävi ilmi, että suurin osa osallistujista käytti sisältöjä puhelimella. Niinpä kaikki sisältö päätettiin siirtää omaan sovellukseen.

Kesäkuussa lanseerattu oman taloudellisen hyvinvoinnin sovellus muistuttaa kuntosovelluksia. ROI-sovelluksen sisältämien ohjelmien on tarkoitus madaltaa kynnystä treenata oma talous kuntoon.

Palveluun on tuotu tekstin ja videosisällön lisäksi pelinomaisia ominaisuuksia, kuten tehtäviä ja tietovisoja. Tarkoituksena on oppia talouden hyvinvoinnin perusteet, tehdä sijoittamisesta helposti lähestyttävää ja madaltaa kynnystä aloittaa oman varallisuuden kasvattaminen.

”ROI:n missiona on tuoda taloudellisen hyvinvoinnin mahdollisuus kaikille ja poistaa sijoittamiseen liittyviä ennakkoluuloja ja esteitä”, Mänty kertoo.

Palvelun nimi ROI on peräisin erityisesti yritysmaailmassa käytetystä sijoitetun pääoman tuottoastetta kuvaavasta lyhenteestä, joka tulee sanoista Return on investment.

"Se sopii kuvaamaan myös yksilön kohdalla sitä, minkä verran rahaa voi saada tuottona sijoitetusta pääomasta, mutta itse haluan nähdä sen kuvaavan myös niitä taloudellisen hyvinvoinnin oppeja ja oivalluksia, joita ROI-sovelluksesta voi saada”, Mänty sanoo.

”Taloudelliset huolet monesti vievät ihmisiltä yöunet, stressaavat ja vaikuttavat parisuhteisiin. Jos pystymme olemaan siinä tukena ja helpottamassa, se on minusta todella tärkeää. ROI:n missio on antaa ihmisille työkalut ja taidot, joiden avulla heillä olisi mahdollisuus tavoitella unelmiaan ja kokea tärkeää hallinnan tunnetta omasta taloudestaan”, hän sanoo.

Vaikuttajat opastavat

ROI-palvelun sijoittamisen, säästämisen ja talouden hyvinvoinnin ohjelmia on tehty yhdessä Vauras Nainen -vaikuttaja Terhi Majasalmen, Merja Mähkän, Mimmit Sijoittaa -yrittäjien ja Jasmin Hamidin kanssa.

Tällä hetkellä oman talouden treenaamiseen on sovelluksessa tarjolla kaksi pääohjelmaa. Yhdessä Mimmit sijoittaa -yrittäjien Pia-Maria Nickströmin ja Hanna Tikanderin kanssa toteutetun neljän viikon ohjelman tavoitteena on tuoda sijoittaminen osaksi omaa arkea. Toisessa, hieman edistyneemmille sijoittajille suunnatussa neljän viikon ohjelmassa perehdytään vastuulliseen sijoittamiseen aihetta Hankenilla tutkivan ja opettavan Hanna Silvolan johdolla. Lisäksi muiden vaikuttajien kanssa tuotetaan lyhyempiä miniohjelmia, joista ensimmäinen on jo julkaistu.

Käyttäjä voi joko ostaa ostaa kertaostona yhden paketin 39:llä tai 49 eurolla tai maksaa 59 euron vuosimaksun, joka sisältää palvelun koko nykyisen ja tulevan sisällön.

Tulevissa ohjelmissa käydään Männyn mukaan läpi muun muassa omaa henkilökohtaista taloutta ja sen tuloslaskelmaa, termistöä, verotusta ja sitä, miten taloudellisesta hyvinvoinnista voi tehdä itselleen elämäntavan. Verotusta käsittelevässä ohjelmassa kerrotaan muun muassa, miten ROI:n maksut voi vähentää pääomatuloverotuksessa tulonhankkimiskuluna.

Tulevana syksynä sovellukseen on tulossa myös sijoittamisen ominaisuus, jonka kautta on mahdollista sijoittaa esimerkiksi ETF-rahastoihin. Sijoituspalvelukokonaisuus julkaistaan rajatulle joukolle käyttäjiä syksyllä 2020, ja alkuvuodesta 2021 ominaisuus avataan kaikille.

Mänty kertoo, että sijoituspalvelun toimittaa pieni eurooppalainen toimija, jolla on oma sijoitussovellus. ROI ei siis valvonnan näkökulmasta ole itse palveluntarjoaja, vaan tarjoaa omalla alustallaan pääsyn käyttämään yhteistyökumppanin tuottamaa palvelua.

Käyttäjädatan mukaan ROI-palvelun käyttäjät ovat iältään kolmenkymmenen molemmin puolin.

”Sekä tarjolla olevat oppimateriaalit että itse sijoittamisen palvelu on tarkoitettu kaikille ikään ja sukupolveen katsomatta, mutta olemme huomanneet, että ne kiinnostavat erityisesti ryhmiä, jotka perinteisesti suhtautuvat sijoittamiseen varautuneesti, kuten nuoria ja naisia”, Mänty kertoo.

ROI-sovellus julkaistiin juhannusviikolla, joten ajankohta ei ollut markkinoinnin kannalta otollisin mahdollinen. Sovellusta ryhdytään markkinoimaan aktiivisesti elokuussa yhdessä vaikuttajien kanssa.