Ikea Suomi osallistuu koronaepidemian vastaiseen työhön ja lahjoittaa Punaiselle Ristille merkittävän määrän terveydenhuollon valmiustarpeita ja elintarvikkeita ruoka-apuun.

Maanantaina Suomen Punaiselle Ristille on luovutettu Tampereella 24 000 ruoka-artikkelin lahjoitus, joka toimitetaan vähävaraisille henkilöille ja perheille Punaisen Ristin huoltojakelun kautta.

Lisäksi Ikea Suomi lahjoittaa erikokoisia, sinisiä Frakta-kasseja niille järjestön vapaaehtoisille, jotka tekevät kotikaranteenissa oleville vanhuksille ruokaostoksia.

Koronaviruksen ja sitä seuranneen pandemian aiheuttama poikkeustilanne on yhteiskunnalle valtava haaste. Tässä tilanteessa Ikea katsoo velvollisuudekseen olla mukana auttamassa, sanoo Ikea Suomen vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto.

”Tällaisen ennennäkemättömän haasteen edessä koemme, että meidän velvollisuutemme on auttaa ympärillämme olevia yhteisöjä.”

”Haluamme myös tukea SPR:n kautta Suomen terveydenhuollon kantokykyä ja varautua tilanteeseen, jossa mahdollisesti tarvitaan huoltoyksiköitä ja potilaspaikkoja. Siksi lahjoitamme Punaiselle Ristille vuodevaatteita ja pyyhkeitä”, Suvanto kertoo M&M:lle.

Ikea Suomi on myös rakentanut valmiusvaraston, jonka kautta yritys on tarvittaessa valmis luovuttamaan vielä lisää ketjun tuotteita Punaiselle Ristille apukäyttöön. Jo aiemmin Ikea on lahjoittanut Jorvin sairaalan teho-osastolle lautasia, sillä sairaalan henkilökuntamäärät ovat kriisin myötä kasvaneet.

Tuore yhteistyö on osa Ikea Suomen omistavan Ingka-konsernin laajempaa 26 miljoonan euron lahjoitusta, jonka konserni tekee tukeakseen koronan vastaista työtä.

Suomen Punainen Risti on puolestaan ennestään tuttu kumppani Ikea Suomelle. Esimerkiksi vuoden 2015 pakolaistilanteen aikana Ikea lahjoitti SPR:n vastaanottokeskuksille sänkyjä ja vuodevaatteita.

Ikean vastuullisuustyö on Tiina Suvannon mukaan hyvin monimuotoista. Vastuullisuustyöhön liittyy paljon ympäristövastuullisuuteen kytkeytyviä asioita. Toisaalta yrityksen henkilöstö pohtii paljon, miten vastuullisuutta on mahdollista viedä eteenpäin kuluttajien kodissa.

”Sosiaalinen vastuu on myös meille erittäin tärkeää. Tästä yksi hyvä esimerkki on edelleen normaalisti jatkuva yhteistyömme SOS-Lapsikylän kanssa. Mutta juuri tässä tilanteessa huomiomme kiinnittyy vahvasti siihen, miten voimme olla avuksi akuutin kriisin keskellä”, Suvanto toteaa.

Ikean henkilöstö on jatkuvasti yhteydessä yrityksen kumppaneihin ja eri järjestöjen asiantuntijoihin kartoittaen, minkälaista apua kentällä erityisesti kaivataan.

Poikkeusaika voi olla myös monelle yrityksille vaikeaa. Tiina Suvannon näkemyksen mukaan yritysten on vallitsevassa tilanteessa silti syytä pohtia, millä tavoilla ne voivat pitää huolta ympärillään olevista yhteisöistä.

”Mielestäni on hyvin tärkeää, että yritykset ovat koronaepidemian vastaisessa työssä mukana, toki omaan tilanteeseensa suhteutettuna. Olennaista on, että annettava apu vastaa aitoa tarvetta. Siksi olemme jatkuvasti yhteydessä järjestökumppaneihimme ja selvitämme, minkälaista apua erityisesti kaivataan. He ovat asiantuntijoita ja tunnistavat nämä tarpeet parhaiten”, Suvanto korostaa.

Työntekijöiden sekä asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi on vallitsevassa tilanteessa Ikea Suomen tärkein prioriteetti. Tämä ohjaa kaikkea päätöksentekoa.

Poikkeustilanne vaikuttaa myös asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, joka on siirtynyt enenevässä määrin verkkokaupan puolelle.

”Moni viettää nyt paljon aikaa kotonaan ja haluaa helpottaa omaa arkeaan. Vastaamme tähän tilanteeseen tuomalla uusia palveluja ja erityisesti kehittämällä verkkokauppaamme.”

Maaliskuussa Suomessa toden teolla käynnistynyt koronaepidemia on synnyttänyt myös hyvää. Moni yritys on pyrkinyt löytämään uudenlaisia tapoja auttaa sekä kansalaisia että toinen toisiaan.

Myös Tiina Suvanto on seurannut tehtyjä avauksia ja lanseerattuja yhteistöitä ilolla.

”Minusta kaikki tämä on erittäin hienoa ja hyvä osoitus siitä innovatiivisuudesta, jota meillä yrityksissä ja yhteiskunnassa on.”

”Puhallamme yhteen hiileen isona joukkona etsien uudenlaisia kumppanuuksia. Suomi on aika pieni maa. Uskon vahvasti, että yhdistämällä voimamme tästä kriisistä kyllä selvitään”, Suvanto sanoo.