Ilkka-Yhtymä yhdistää maakuntalehdet Ilkan ja Pohjalaisen yhdeksi mediabrändiksi. Rakenneuudistuksen seurauksena tapahtuu muutoksia myös nykyisten lehtien toimituksellisessa johdossa.

Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja, jää pois Ilkka-Yhtymä-konsernin johtoryhmästä ja I-Mediat Oy:n palveluksesta. Sanomalehti Ilkan va. päätoimittajana toimii toistaiseksi VTM Pia Hunnakko. Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa jää myös pois I-Mediat Oy:n palveluksesta. Sanomalehti Pohjalaisen va. päätoimittajana toimii toistaiseksi FM Mikko Kallionpää.

Ilkka-Yhtymän syyskuussa alkaneiden ja nyt päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena henkilöstövaikutukset toteutetaan osin vapaaehtoisratkaisujen kautta, osa-aikaistamisilla sekä jättämällä määräaikaisia ja vapautuvia toimia täyttämättä, ja 26 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Irtisanottavista kuudelle tarjotaan uutta tehtävää. Lisäksi uusia työsopimuksia on tarjottu neljälle henkilölle irtisanomisperusteisten ehtomuutosten johdosta.

Ilkan ja Pohjalaisen tilaajat tulevat jatkossa saamaan lehtensä ja digipalvelunsa uudistuvana kahden maakunnan yhteisenä mediana. Lehtibrändien yhdistämisellä vastataan entistä paremmin mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutokseen, todetaan tiedotteessa. Ilkan ja Pohjalaisen yhteenlaskettu kokonaislevikki vuonna 2018 oli 56 171 kappaletta ja kokonaistavoittavuus 260 000.