Kaikilla nuorilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia pysyä digitalisaation vauhdissa. Ilman omaa laitetta opinnoista suoriutuminen on huomattavasti työläämpää ja riski syrjäytymiselle kasvaa merkittävästi.

Digisyrjäytyminen tarkoittaa laitteiden puutetta, niiden tehottomuutta tai käytön yksipuolisuutta. Digisyrjäytynyt jää kaveripiirien, yhteisöjen ja yhteiskunnan erilaisten palveluiden ulkopuolelle. Heitä yhdistävät erilaiset oppimisvaikeudet, heikko kielitaito, pitkittynyt köyhyydessä eläminen tai tulevaisuuden näköalattomuus ja motivaation puute.

Tähän haasteeseen ja epäkohtaan pyrkii vastaamaan Me-säätiö n hallituksen puheenjohtajan ja videopelejä kehittävän Supercell in perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Paanasen ideoima Kaikille kone -keräyskampanja.

Keräyksen toteuttajina ovat Me-säätiö, Tukikummit, 3 Step IT Suomi, Kotimaanapu ja pro-bonona kampanjaan ovat osallistuneet helsinkiläiset toimistot Avalon, Aivan, Visual Works, Kinos Rentals, Enjoy Sound sekä Tecci. Lisäksi kampanjalle oman ison panoksensa ovat antaneet OP Lab ja Lumon lukio.

Konekeräyksellä halutaan saada yritykset lahjoittamaan käytöstään poistettavia tietokoneita ja tabletteja lasten ja nuorten digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on luoda tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet kaikille koululaisille ja opiskelijoille.

Säätiön yhdessä Mikko Kodisoja n kanssa perustanut Ilkka Paananen sai idean keräyksen tekemisestä pari vuotta sitten. Kaikille kone -keräys toteutetaan nyt toista kertaa.

Me-säätiön kehittämispäällikkö Liisa Björklund kertoo, että koneiden kierrättämiseen liittyy myös haasteita koskien esimerkiksi sitä, kuka koneet puhdistaa ja miten tietoturva- ja logistiikkakysymykset ratkaistaan.

Kun kumppaniksi löydettiin tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden rahoituksen, käytön ja uusimisen hallintaan erikoistunut palveluyritys 3 Step IT Suomi, oli mahdollista lähteä kokeilemaan käytännössä, miten voitaisiin kutsua yrityksiä apuun, jotta niiden käytöstä poistuvat tietokoneet menisivät kiertoon ja hyvään tarkoitukseen vähäosaisille lapsille ja nuorille, jotka näitä koneita erityisesti tarvitsevat.

"Kaikilla kouluilla ei ole mahdollisuutta toimittaa kaikille opiskelijoille omia koneita. Koneita kuitenkin on, ja niitä jää yrityksissä aina yli, kun ne ovat palvelleet tietyn ikänsä", Björklund toteaa M&M:lle.

Kampanjan tavoitteena on kerätä noin tuhat konetta vuodessa. Koska hankkeessa yhdistyvät sosiaalinen puoli eli eriarvoisuuden lievittäminen sekä ekologinen kestävyys, tavoitteena on synnyttää kampanjan kautta pysyvä toimintamalli kiertotalouden nimissä.

"Työpaikoilta jää vuosittain käytöstä lukuisia tietokoneita ja tabletteja, jotka sopivat vielä erinomaisesti koululaisille ja opiskelijoille. Tässä keräyksessä toteutuu kestävän tulevaisuuden rakentaminen sosiaalisessa, ekologisessa ja taloudellisessa mielessä", toteaa Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord.

Mukana nimekkäitä vaikuttajia

Kampanja sai alkunsa maanantaina 6.5. nähdyssä MTV:n Huomenta Suomi -lähetyksessä, jossa Ulla Nord kertoi kampanjasta ja sen tavoitteista. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi kampanjasivusto kaikillekone.fi sekä digitaalista markkinointia ja vaikuttajamarkkinointia kohderyhmille sopivissa kanavissa.

Viestiä Kaikille kone -keräyksestä vievät eteenpäin muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Tukikummit-säätiön hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja ja yrittäjä Hjallis Harkimo sekä Ilkka Paananen ja Ulla Nord. Presidentti Niinistö toimii myös kampanjan suojelijana.

Kampanjalla ei ole varsinaista kampanjabudjettia. Osan työstä tekee Me-säätiö itse. Kaikki mukaan lähteneet kumppanit puolestaan ovat mukana pro bono -periaatteella. Lisäksi mukaan haastetaan kaikenkokoisia yrityksiä pohtimaan, miten tietokoneiden kierrättäminen voisi sopia osaksi yrityksen yhteiskuntavastuun portfoliota.

Liisa Björklund kertoo Me-säätiön ilahtuneen erityisesti siitä, kuinka myös markkinointiväki aktivoitui tärkeän asian nimissä. Helsinkiläisen markkinointitoimisto Avalonin kautta kumppaneiksi löytyi myös useita muita markkinointia tekeviä yrityksiä.

"Haluamme tehdä hyvää ja kutsua kaikenlaisia yrityksiä mukaan ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Avalon on ollut loistava lisä, koska heidän kauttaan olemme saaneet mukaan toimistokentältä useampia kumppaneita ja sitä kautta markkinapintaa, videota ja näkyvyyttä kampanjalle aivan uudella tavalla", Björklund kertoo.

Avalonin asiakkuusjohtaja ja strategi Eetu Tauriainen toteaa kampanjan teeman olevan yhteiskunnallisesti merkittävä ja arvioi, että sen tuloksilla tulee olemaan kauaskantavia positiivisia vaikutuksia.

"Nykypäivänä yritykset ja yhteisöt toimivat tärkeänä osana yhteiskuntaa ja niillä on mahdollisuus edistää yhteiskunnallista keskustelua sekä ratkaista vallitsevia ongelmia. Toivomme, että kampanjan viesti tavoittaa yrityspäättäjät valtakunnallisesti ja aktivoi heidät ehkäisemään digisyrjäytymistä Suomessa", Tauriainen kertoo.

Kampanjassa käytössä ovat sosiaalisen median kanavista Facebook, LinkedIn ja Twitter. Facebookiin on luotu kampanjalle oma sivu, jonne keskitetään kaikki kampanjan alla tehtävä markkinointi. Facebookissa markkinointia tehdään lisäksi Me-säätiön oman tilin alla.

Vaikuttajamarkkinoinnin pääpaino on Eetu Tauriaisen mukaan Twitterissä. Mukana olevat vaikuttajat, eli Niinistö, Harkimo, Paananen ja Nord, jakavat kampanjan viestiä omien profiiliensa kautta.

"Lähdimme jalkauttamaan viestiä vähän enemmän suurempien vaikuttajien kautta. Se on lähtenyt mukavasti käyntiin. Twitterissä monet ovat lähteneet jakamaan viestiä. LinkedInissä muun muassa teknologiayhtiö Vincit in toimitusjohtaja Mikko Kuitunen oli napannut tästä kiinni ja lähtenyt jakamaan viestiä", Tauriainen kertoo M&M:lle.

Kampanja on Tauriaisen mukaan jo saanut yhden merkittävän lahjoituksen. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo lahjoitti 150 konetta hankkeelle. Kyse on lähes 100 000 euron arvoisesta lahjoituksesta, joka tapahtui juuri ennen kampanjan virallista lanseerausta.

Edellinen keräys tuotti tulosta ja lähes tuhat konetta saatiin kiertoon vähävaraisille lapsille ja nuorille. Koneiden jakelu toteutetaan Kirkon diakoniatoimen ja Kotimaanavun sekä Me-säätiön Me-talojen välityksellä.