Mediayhtiö Ilkka-Yhtymä teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 54 000 euron liikevoiton 11,34 miljoonan euron liikevaihdolla. Vuotta aiemmin voittoa tuli 217 000 euroa 9,14 miljoonan euron liikevaihdolla.

Osakekohtainen tulos nousi viime vuoden nollatuloksesta 0,15 euroon.

Ilkka-Yhtymän liikevaihdon kasvu johtuu yrityshankinnoista, joita yhtiö teki vuoden 2019 aikana. Ne olivat somessa.com Oy Ab ja Myynninmaailma Oy. Tammikuussa 2020 Ilkka-Yhtymä hankki Liana Technologies Oy:n.

”Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelevat suuresti. Konsernin digitaalisten mediasisältöjen kysynnässä on nähty jopa kysynnän lisääntymistä. Sisältötuotot ovat säilyneet kohtuullisen vakaina epidemiasta huolimatta”, yhtiön toimitusjohtaja Olli Pirhonen kertoo tiedotteessa.

”Ilmoitusmyyntiin poikkeustilan vaikutus on sen sijaan ollut merkittävä ja samanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös painopalveluiden osalta. Kesäkuussa ilmoitusmyynti elpyi hieman, mutta markkinatilanne jatkui erittäin haastavana. Painopalveluiden osalta kehitys jatkui heikkona koko toisen vuosineljänneksen aikana. Pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat epidemian etenemisestä ja rajoitustoimien laajuudesta ja niiden vaikutuksista yleiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa.”

Yhtiön media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski toisen vuosineljänneksen aikana 10,6 prosenttia ja oli 6,969 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui erityisesti ilmoitustuottojen 41,4 prosentin laskusta edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiö ei anna uusia näkymiä vuodelle 2020. Ilkka-Yhtymän aiemmat odotukset ovat olleet, että yritysostoista johtuen konsernin liikevaihto kasvaa edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoiminnan kannattavuutta, mistä johtuen yhtiö arvioi oikaistun oman toiminnan liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Yhtiön mukaan Alma Median osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen. Ilkka-Yhtymä sai vuonna 2020 3,6 miljoonaa euroa Alma Median osingoista.

Alma Media julkaisee Kauppalehteä.