Mediatalo Ilkka-Yhtymän vuoden 2019 neljännen kvartaalin eli loka–joulukuun liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa. Vertailukaudella eli vuoden 2018 neljännellä kvartaalilla se oli 9,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön liiketulos oli 156 000 euroa tappiollinen, kun se vertailukaudella oli 537 000 euroa positiivinen.

Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,01 euroa, kun se vuoden 2018 loka-joulukuussa oli 1,75 euroa.

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osaketta kohden. Vuodelta 2018 osinkoehdotus oli 0,40 euroa.

”Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä”, osavuosikatsauksessa sanotaan.

Ilkka-Yhtymän liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan vuonna 2020 edellisvuodesta.

Vuonna 2019 liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa kun se vuonna 2018 oli 36,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoitto oli 950 000 euroa, kun se vuonna 2018 oli 3,5 miljoonaa euroa.

”Mediatoimialan murros on haastanut toimintaedellytyksiämme koko päättyneen vuosikymmenen ajan, mikä näkyy erityisesti koventuneena kilpailuna ilmoitusmarkkinoiden ja kuluttajien ajankäytön osalta. Tämän seurauksena liikevaihtomme ja kannattavuutemme kehitys on ollut laskeva”, toimitusjohtaja Olli Pirhonen kommentoi.

Digitaalisuutta, digitaalisuutta ja digitaalisuutta

Toimitusjohtajan mukaan konsernin keskeisiä tavoitteita ovat olleet liikevaihdon kehityksen kääntäminen ja panostukset digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin.

Tähän on pyritty esimerkiksi vaikuttajamarkkinointiin keskittyvän somessa.comin ja digitaaliseen markkinointiin keskittyvän Myynninmaailma Oy:n hankinnan kautta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Ilkka-Yhtymä hankki enemmistön Liana Technologies Oy:stä, joka on markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava yritys.

”Muuttunut kilpailutilanne vaatii meiltä rakenteellisia muutoksia. Vuoden 2019 aikana teimmekin merkittävän päätöksen maakuntalehtiemme Ilkan ja Pohjalaisen yhdistämiseksi. Rakenneuudistuksen kautta tehostimme toimintaamme, ja tämän seurauksena henkilömäärämme väheni noin 28 henkilötyövuodella pääosin I-Mediat Oy:ssä”, Pirhonen sanoo.

Uuden maakuntalehden nimi on Ilkka-Pohjalainen, ja sen ensimmäinen numero ilmestyi tammikuun lopussa.

”Tilaajamme saavat nyt lehtensä ja digipalvelunsa kahden maakunnan yhteisenä mediana niin digitaalisessa kuin painetussakin muodossa.”

Kymmenen minuuttia osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osake 2 oli 0,5 prosentin laskussa 3,88 eurossa. Vaihtoa oli lähes 90 000 eurolla. Kaksikymmentä minuuttia julkistuksen jälkeen osake oli prosentin laskussa yli 107 000 euron vaihdolla.

Samoihin aikoihin osake 1 oli lähtenyt 4,5 prosentin laskuun pienellä 2 313 euron vaihdolla. Osakkeen hinta oli 4,22 eurossa.