Ilkka-Yhtymän oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli heinä–syyskuussa 1,0 miljoonaa euroa. Vuodentakaisella vertailukaudella se oli 0,1 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa. Vertailukaudella se oli 0,01 euroa per osake.

Liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 8,6 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Olli Pirhosen mukaan Ilkka-Yhtymän keskeisenä tavoitteena on ollut liikevaihdon kääntäminen merkittävään kannattavaan kasvuun.

”Toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamisessa näkyvät kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvussa. Liikevaihdon kasvu on seurausta yrityshankinnoista.”

Heinä–syyskuun toimintaan ja sen kehitykseen vaikutti edelleen maaliskuussa alkanut koronavirusepidemia.

”Poikkeuksellisissa olosuhteissa pystyimme sopeuttamaan toimintaamme ja jatkamaan strategiamme mukaista liiketoimintojemme kehittämistä, minkä seurauksena konsernimme kolmannen vuosineljänneksen oikaistu oman toiminnan liikevoitto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.”

Koronaepidemian toisen aallon voimistuminen vuosineljänneksen loppupuolella vaikuttaa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, ja talouden näkymät loppuvuodelle ovat Pirhosen mukaan edelleen erittäin epävarmat.

”Vuoden viimeisen neljänneksen näkymien epävarmuutta lisää se, että lokakuussa koronan ilmaantuvuusluvut ovat olleet merkittävässä kasvussa myös Suomessa ja toimialueidemme maakunnissa.”

”Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelevat suuresti.”

Äkillisen markkinahäiriön seurauksena Ilkka käynnisti maaliskuun lopulla yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut lomautuksista.

Analyysitalo Inderes odotti 11,5 miljoonan euron liikevaihtoa, 0,4 miljoonan euron liiketulosta ja 0,02 euron osakekohtaista tulosta.

Näkymät ennallaan

Ilkka-Yhtymä pitää näkymät ennallaan. Yhtiö arvioi liikevoiton laskevan.

”Olemme pitäneet näkymät ennallaan, vaikka nykyisissä poikkeusolosuhteissa niihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.”

Yritysostoista johtuen konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

”Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.”

Alma Median osingolla (omistusosuus 10,9 prosenttia) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.