Väite 1 Vaikuttajamarkkinointi on teineille ja lapsille. Aikuisia ei voisi vähempää kiinnostaa.

”Ei pidä paikkaansa. Ihmisten kertomat kiinnostavat tarinat ovat tehokkain tapa vaikuttaa kaikkien kohderyhmien käyttäytymiseen. Sosiaalinen media tavoittaa kaikki ikäryhmät. Esimerkiksi YouTubesta on tullut Suomessa tutkitusti massamedia, jota seuraavat kaikenikäiset. Vaikuttajamarkkinointi tavoittaa siis oikein valittujen vaikuttajien kautta aikuisväestöä erittäinkin hyvin.”

Väite 2 Somevaikuttaminen on pinnallista ja laskelmoivaa, koska vaikuttajat tekevät rahasta mitä tahansa.

”Tänä päivänä vaikuttajat suhtautuvat työhönsä entistä vastuullisemmin ja kunnianhimoisemmin. Monella somevaikuttajalla on tiukat säännöt ja tarkat julkaisukalenterit siitä, miten usein tehdään kaupallista yhteistyötä suhteessa ei-kaupallisiin sisältöihin. Yhä useammin suositut vaikuttajat saattavat kieltäytyä tarjotusta työstä, koska eivät koe sitä luontevaksi. Vastuullisuuden merkitys kasvaa selvästi.”

Väite 3 Kaupallinen yhteistyö pitää merkitä selvästi. Kovin moni vaikuttaja ei tätä tee.

”Kukaan ammatikseen vaikuttajaviestintää tekevä vaikuttaja ei halua tarkoituksellisesti jättää kaupallista yhteistyötä merkitsemättä. Osalla niistä, jotka ovat päätyneet somevaikuttajiksi muuta kautta, tilanne voi olla toinen. Esimerkiksi valitettavan moni artisti ei ole edes tietoinen kaupallisia yhteistöitä koskevista säädöksistä. Kaikissa tapauksissa vastuu yhteistyön oikein merkitsemisestä on myös mainostajalla ja mahdollisella toimistolla.”

Väite 4 Vaikuttajat tavoittavat vain omat pienet seuraajaryhmänsä. Jos haluaa tavoittaa massat, laadukas mainonta on ainoa keino.

”Vaikuttajan kautta mainostajalla on mahdollisuus tavoittaa täysin uusia kohderyhmiä vaikuttajan omissa kanavissa sekä vahvistaa brändin tunnettuutta kiinnostavan henkilön kautta maksetuissa ja yrityksen omissa kanavissa. Parhaat tulokset saavutetaan monikanavaisella markkinoinnilla. Jos vaikuttajan kanavissa saadaan luotua ilmiö, sitä pystytään tehokkaasti vahvistamaan mainonnalla muissa medioissa.”

Väite 5 On eettisesti arveluttavaa valjastaa alaikäinen somevaikuttaja brändin rahantekokoneeksi.

”Alaikäisten vaikuttajien kanssa toimiminen vaatii aina brändiltä erityistä herkkyyttä ja poikkeuksellista paneutumista paitsi lakeihin ja ohjeistuksiin, myös siihen, miten yleisöt kokevat brandmatchin. Parhaimmillaan brändi voi auttaa merkittävällä tavalla alaikäistä lahjakkuutta löytämään oman äänensä. Vaikuttajayhteistyö tulee aina tuottaa vaikuttajan ehdoilla niin, että yhteistyö synnyttää lisäarvoa yleisölle kuitenkaan unohtamatta yrityksen liiketoiminnan tavoitteita.”