Sopimus kumppanuudesta syntyi sen jälkeen, kun Planin kansainvälinen tutkimus osoitti, että 58 prosenttia tytöistä on joutunut häirityksi sosiaalisessa mediassa.

Tytöt ympäri maailmaa arvioivat haastattelututkimuksessa, että sosiaalisen median yhtiöiden tulisi tehdä enemmän verkkohäirinnän kitkemiseksi.

Kuusi tyttöä eri mantereilta kirjoitti avoimen kirjeen suurimmille someyhtiöille ja pyysi niitä mukaan yhteistyöhön ongelman ratkaisemiseksi.

Kirjoittajien joukossa oli myös suomalainen Zahra Karimy, 17. Maailmanlaajuisesti jo yli 41 000 ihmistä on tukenut tyttöjen vetoomusta allekirjoituksellaan Planin verkkosivuilla. Suomessa vetoomuksen on allekirjoittanut yli 3 000 ihmistä.

Karimyn mukaan Instagram on tehnyt suuren askeleen kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaista maailmaa.

”Tämä teko antaa minulle enemmän motivaatiota tehdä työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen. Olen todella onnellinen, sillä nyt tiedän, että äänelläni on väliä ja kaikki työ, mitä teen on merkityksellistä”, Karimy sanoo.

Instagramin konsultaatioon osallistuu 15 nuorta aktivistia ympäri maailmaa. He keräävät tietoa ja ehdotuksia laajalta joukolta tyttöjä ja järjestöjä, jotta voivat edustaa tuhansien tyttöjen ja nuorten naisten näkemyksiä.

“Suurin osa tutkimukseemme osallistuneista tytöistä kertoi ahdisteluviesteistä, rasistisista loukkauksista, ulkonäön häpäisemisestä ja väkivallalla uhkailemisesta somekanavissa. Häirintää ja hyväksikäyttöä ei voi hyväksyä missään”, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen kertoo tiedotteessa.

”Yhteistyömme Instagramin kanssa tarjoaa sananvaltaa niille, jotka tuntevat ongelman parhaiten: tytöille itselleen”, Heinänen jatkaa.

Planin ja Instagramin yhteistyö antaa sosiaalisen median yhtiöille tilaisuuden kuulla suoraan nuorten kokemuksista ja luoda yhdessä heidän kanssaan keinoja suojella tyttöjä alustoillaan.

Plan ja Instagram jakavat opit myös Facebookin ja WhatsAppin kanssa. Kaikki kolme alustaa kuuluvat emoyhtiö Facebookin omistukseen.

Plan vetoaa myös hallituksiin ympäri maailmaa, jotta ne kriminalisoisivat sukupuoleen perustuvan verkkohäirinnän ja -väkivallan ja varmistaisivat, että häirintää kokeneet tytöt saavat tukea ja oikeutta.