Bisnesteknologian johtamiseen erikoistunut asiantuntijayritys Sofigate investoi koronakriisin aikana yhdessä asiakkaiden kanssa liki 500 000 euroa hankkeisiin, joilla luodaan uutta markkinoille.

Teknologian potentiaali liiketoiminnassa on valtava, mikä on korostunut koronakriisin aikana. Moni yritys tuli yllätetyksi, kun paljon puhuttu digiloikka muuttuikin digipotkuksi.

Asiakkaat siirtyivät yhdessä yössä kivijalkaliikkeistä verkkoon, ja organisaatioiden piti nopeasti kyetä toimimaan etäyhteyksien varassa.

Jotta teknologiaa pystyy hyödyntämään tehokkaasti, yritykset tarvitsevat joustavia, ketteriä kehitysmalleja. Uusien ajatusten täytyy mennä läpi organisaation, eikä olla vaikkapa vain IT-osaston tonttia.

Nämä tarpeet innostivat Sofigaten aloittamaan uusia hankkeita keskellä koronakriisiä, kertoo Sofigaten toimitusjohtaja Sami Karkkila. käynnissä Hankkeita on samanaikaisesti käynnissä useita.

Kevään aikana Sofigate on perustanut muun muassa Development Management -yhteistyöfoorumin, joka kokoaa ja jalostaa yritysten parhaita kehitystyön käytäntöjä.

”Investoimme lisää noin kymmeneen olemassa olevaan asiakashankkeeseen. Rakennamme esimerkiksi tiedolla johtamisen mallia muutaman asiakasyrityksen kanssa.”

”Nyt tehtävällä lisäpanostuksella saadaan muutos nopeammin aikaan asiakkaalla, ja samalla rakentuu parannetut parhaat käytännöt, joita voidaan hyödyntää myös jatkossa”, Karkkila kertoo M&M:lle.

Edellä mainittujen ohella Sofigate rakentaa Karkkilan mukaan fasilitaattorin roolissa uutta foorumia, jonka osallistujat pääsisivät konseptin myötä jakamaan parhaita käytäntöjä ketterien kehitysmallien luomisesta ja johtamisesta.

Vaikka kulunut kevät on ollut koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja sitä seuranneen poikkeustilanteen vuoksi ennen kokematon paikka yrityksille, Sofigate on asettanut tavoitteeksi saada aikaan konkreettisia tuloksia hankkeissa jo ennen kuin syksy lähtee käyntiin.

”Tarkoitus on saada kehitystyön tulokset markkinoille vielä tämän vuoden aikana.”

Sofigate uskoo, että kriisistä selviävät parhaiten ne, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa tehokkaasti liiketoiminnan kehittämisessä.

”Teknologian hyödyntäminen yritysten liiketoiminnoissa kiihtyy ja kasvaa koko ajan. Koska tämä on juurikin Sofigaten toiminnan ydin, meidän on hyvä investoida kasvuun juuri nyt – oli kriisiaika tai ei”, kiteyttää Sami Karkkila.

Inspiraatio kehitystyöhön kriisin aikana löytyi edellisestä kriisistä, vuodelta 2009. Silloin alkaneesta kehityshankkeesta syntyi tänä vuonna 10 vuotta täyttänyt Bisnesteknologiamalli, jolla on kansainvälisesti yli 50 000 käyttäjää. Suomessa mallia hyödyntää yli puolet TOP100-yrityksistä.

”Talouskriisissä alkunsa saanut Bisnesteknologiamalli on nykyisin koko toimintafilosofiamme kulmakivi. Kehittämishankkeet ovat olleet meille myös sisäisesti tärkeitä ja punainen lanka uuteen nousuun.”

”Hankkeiden avulla olemme saaneet työllistettyä niitä työntekijöitä, joilla asiakastyöt menivät kriisin vuoksi tilapäisesti jäihin”, Karkkila kertoo.

Vuonna 2003 perustettu Sofigate on kotoisin Espoosta, jonka lisäksi yritys toimii tällä hetkellä Tampereella, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Kööpenhaminassa. Asiakkaisiin lukeutuu muun muassa Valmet.

Henkilöstön lukumäärä on 617. Sofigaten vuoden 2019 liikevaihto oli 93,5 miljoonaa euroa ja käyttökate kuusi miljoonaa euroa.

”Tulemme kasvamaan tänäkin vuonna koronakriisistä huolimatta kaksinumeroisena”, Sami Karkkila kertoo.