Tampereelta kotoisin oleva it-talo Silverbucket tarjoaa kahden SaaS-päätuotteensa kautta apuja projektiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Yrityksen tuotteet pohjautuvat vahvaan kokemukseen sekä projektitoiminnasta että ohjelmistokehityksestä.

Yrityksen nimeä kantava tuote, Silverbucket, on projektien resursointiin suunniteltu pilvipalvelu. Erityisesti insinööri- ja suunnittelutoimistoille, arkkitehdeille, konsulteille sekä it-taloille suunnattu työkalu auttaa organisaatioita suunnittelemaan projektien henkilöresurssit ja liiketoiminnan optimaalisesti.

Toinen tuote, Actually, on pilvipalveluna tarjottava selkeä ja kompakti tuntikirjausjärjestelmä, joka auttaa yrityksiä kirjaamaan ketterästi projektityönsä tuntitoteumat ja seuraamaan niitä.

Nyt Silverbucket laajentaa toimintaansa kilpailluille Yhdysvaltain markkinoille kumppaninaan kokonaisvaltaiseen yritysviestintään erikoistunut toimisto Vetter Communications.

”Yhdysvallat ei ole pienelle suomalaiselle yritykselle välttämättä se helpoin lähestyttävä, mutta pilvipalveluiden avulla hyvinkin saavutettavissa. Päätavoite on saada vankka jalansija erityisesti keskisuurten insinööritoimistojen, arkkitehtien sekä konsulttitoimistojen keskuudessa”, Silverbucket Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toni Uimonen kertoo M&M:lle.

Kansainvälistyminen on ollut jo pidempään osa Silverbucketin kasvustrategiaa. Toni Uimonen kertoo, että yrityksen tuotteita käytetään jo jokaisella mantereella, aja 25 prosenttia liikevaihdosta tulee viennistä.

”Suurin Suomen ulkopuolinen markkina-alue on Ruotsi, jossa toimitaan kumppanin avustuksella. Oman myynnin lisäksi Silverbucketilla on kumppanitoimintaa UK:ssa ja Keski-Euroopassa.”

Monipuolinen strategia

Yhteisen toiminnan myötä saavutetaan monia etuja. Silverbucket pääsee lanseeraamaan tuotteensa Yhdysvaltain markkinoille, Vetter Communications laajentaa entisestään kansainvälistä liiketoimintaverkostoaan.

Uuteen markkinaan siirtyminen vaatii huolellista ja pitkäjänteistä työtä. Silverbucketin kumppani Vetter Communications rakensi Silverbucketille yhteistyömallin Nebraskan yliopiston liiketalouden IDEA-ohjelman kanssa. Lisäksi tiimityön myötä tarjoutuu mahdollisuus kutsua yhdysvaltalaisopiskelija tutustumaan suomalaiseen työelämään.

”Usein virheellisesti ajatellaan, että viestintätyö olisi ainoastaan tekstien suunnittelua ja laatimista. Tosiasiassa se on paljon enemmän, sillä siihen kuuluu lähes aina myös suhdetoimintaa ja kulttuurituntemusta. Pitää tietää, miten markkinat toimivat pinnan alla ja ylipäänsä miten ihmiset toimivat erilaisessa kulttuurissa, miten he reagoivat mihinkin”, kertoo Vetter Communicationsin toimitusjohtaja Jutta Vetter.

Yritysten yhteiseen Yhdysvaltain avaukseen kiteytyy Vetterin mukaan erinomaisesti se, että erilaisten ja eri taustoista tulevien yritysten välisen yhteistyön kautta saavutetaan enemmän kuin nojaamalla vanhakantaiseen ajatteluun, jossa yritykset pysyttelevät tiukasti omassa kuplassaan.

”Kun yhdistetään useamman tahon osaaminen ja voimavarat, saadaan helpommin suurempaa näkyvyyttä ja enemmän volyymia yhteiselle tekemiselle”, Vetter arvioi.

Silverbucketille laadittuun viestintästrategiaan sisältyy laaja markkinatutkimus, joka kartoittaa mitä vastaavia toimijoita markkinoilla on ja minkälaisia tarpeita potentiaalisella asiakaskunnalla on.

Jutta Vetter toteaa, että Nebraskan yliopiston kanssa rakennetun yhteistyön myötä Vetter Communications ja Silverbucket saavat yhdysvaltalaisen medianäkyvyyden lisäksi käyttöönsä tarkkaa dataa markkinoista paikan päältä sekä kaiken tarvittavan informaation ja paikallistason tuen.

”Niiden pohjalta rakennetaan kellosepän tarkkuudella tarvittavat viestintätoimenpiteet, jotta kohderyhmä tavoitetaan oikealla tavalla heti alusta alkaen. Viestintästrategiassa määritellään uuden aluevaltauksen tavoitteet ja miten viestintä parhaiten tukee myyntiä”, Vetter sanoo M&M:lle.

Silverbucket on 2011 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa projektiliiketoiminnan tueksi erilaisia pilvipalveluita. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa. Silverbucket työllistää 13 henkilöä päätoimipisteenään Tampere.

Vetter Communicationsin omilla palkkalistoilla on tällä hetkellä yksi henkilö ja yritys toimii hubina suuremmalle verkostolle. Toimiston vuoden 2019 liikevaihto oli 70 000 euroa, tulos 26 000 euroa ja myyntikateprosentti 74,2. Kuluvalle vuodelle yritys povaa yli 400 prosentin kasvua.

”Olemme rakentaneet uudenlaista tapaa toimia. Työllistämme vakituisissa projekteissamme tällä hetkellä neljä henkilöä, ja lisää projektikohtaisesti. Suomen rajojen ulkopuolella maantieteellisesti lähin tekijämme sijaitsee Tukholmassa”, Jutta Vetter kertoo.