Villivisio valikoitui J. Rinta-Joupi n kumppaniksi kilpailutuksen kautta. Villivisio vastaa jatkossa kokonaisuudessaan ulkoistetusti ketjun markkinoinnista ja viestinnästä.

Yhteistyö pitää sisällään markkinoinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun, luovien konseptien ja kampanjoiden suunnittelun, markkinointimateriaalien tuottamisen sekä tuloksellisuuden mittaamisen.

Kilpailutuksessa oli loppuvaiheessa mukana kolme toimistoa. Valintakriteerit olivat strateginen osaaminen, luovuus, rohkeus sekä kapasiteetti ottaa asiakkaan koko markkinointiviestintä ulkoistetusti haltuun.

Myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni J. Rinta-Joupista kertoo Villivision olleen vaikuuttavin kaikilla valintaan vaikuttavilla osa-alueilla.

"Villivision tarjoamat kehitysajatukset osoittivat rohkeaa, innovatiivista otetta, jota me J. Rinta-Joupilla arvostamme", Ala-Hakuni perustelee valintaa.

Villivision luova johtaja Pauli Nurminen kertoo toimiston saaneen kiitosta kilpailutuksessa erityisesti näytetyön luovasta toteutuksesta. Nurminen toteaa, että kyse on Villivision kannalta merkittävästä asiakkuudesta, joka haastaa Villivision tiimiä monipuolisesti osaamisessa.

"Teemme paljon digimarkkinoinnin kehitystä ja viemme samalla strategista ja luovaa tasoa eteenpäin. Lisäksi mittaamisen kehittäminen on erittäin keskeisessä osassa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ymmärrystä siitä, millä tekemisellä on vaikutusta ja minkälaista vaikutusta", Nurminen kertoo.

J. Rinta-Jouppi Oyon yksityinen autokauppaketju ja perheyritys, joka aloitti toimintansa 1950-luvulla. Ketju toimii yhdeksällä paikkakunnalla 13 liikkeen voimin, ja vuosimyynti on yli 15 500 autoa. Liikevaihto vuonna 2017 oli yli 215 miljoonaa euroa, ja konsernin palveluksessa on yli 200 henkilöä. Konserniin kuuluu myös maanrakennuskoneita myyvä ja huoltava Rinta-Jouppi Machine.

Villivisio on vuonna 1999 perustettu mainos- ja viestintätoimisto, jonka asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Tampereen Raitiotie Oy, DNA, Finnpark, Orkla Suomija Sponda. Villivisio työllistää kaksikymmentä markkinointiviestinnän ammattilaista. Yrityksen myyntikate vuonna 2017 oli 1,3 miljoonaa euroa.