Amerikkalaiset sanomalehdet menettivät viime vuonna printin ilmoitustulojaan seitsemän kertaa nopeammin kuin ne pystyivät keräämään verkosta uusia mainosdollareita. Tieto perustuu yhdysvaltalaisen Pew Research Center's Project for Excellence in Journalismin (PEJ) tutkimukseen 38 sanomalehdessä.

Optimistisimmat lehtikustantajat arvioivat verkon digitaalisten mainostulojen korvaavan printti-ilmoitusten kadon muutamassa vuodessa. Pessimistisimmät olivat sitä mieltä, että verkon tulot eivät koskaan kasva korvaamaan printin ilmoituskatoa.

Tutkimusotoksen sanomalehdissä verkkomedioiden mainostulot nousivat keskimäärin 19 prosenttia vuonna 2011. Painetuissa lehdissä ilmoitustulovirta kuihtui vuoden aikana puolestaan yhdeksän prosenttia.

Vielä surkeamman kuvan antaa vastikään julkaistu State of the News Media 2012 -raportti. Sen mukaan lehtitalot menettivät viime vuonna kymmenen dollaria mainostuloja painetussa sanassa jokaista online-palvelusta saatua mainosdollaria vastaan.

Printtimainonta kutistui Yhdysvalloissa yhdettätoista vuotta peräkkäin. Luokiteltujen ilmoitusten mediamyynti on tällä hetkellä enää neljäsosa siitä, mitä se oli vuonna 2000. Kyseessä saattaa olla teollisuusalojen romahtamisen maailmanennätys.

PEJ:n tutkimuksessa lähes puolet tutkituista sanomalehdistä oli yrittänyt luoda uutta tulovirtaa perinteisen lehtikustantamisen rinnalle. Esimerkkeinä uudesta liiketoiminnasta olivat tapahtumien järjestäminen, konsultointi tai uusien tuotteiden myynti lehden rinnalla. Useimmissa tapauksissa tulonmuodostus näistä oli minimaalista: vähemmän kuin 10 000 dollaria vuodessa.

Tutkimus piirtää kuvan amerikkalaisesta mediateollisuudesta, joka ei juurikaan ole muuttanut aiemmin hyvin toiminutta liiketoimintamalliaan, vaikka niiden ilmoitustulot ovat viimeisten vuosien aikana laskeneet. Korvatakseen tulonmenetyksiä ne ovat nostaneet tilausmaksujaan.

Yhdysvalloissa julkaistiin viime vuonna 1 350 englanninkielistä sanomalehteä. Vielä viisi vuotta sitten lehtien lukumäärä oli 1 400. Lehtien levikeistä suurimman osan levikki oli alle 25 000. Levikiltään yli 100 000 kappaleen sanomalehtiä on jäljellä 70.