MTV selvitti suomalaisten suhtautumista omiin kulutustapoihinsa poikkeusaikana ja sen jälkeen. Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo, etteivät heidän kulutustapansa muutu poikkeusajan jälkeen. Vastaajista 50 prosenttia uskoo joidenkin kuluttamiseen liittyvien asioiden muuttuvan.

Alle 10 prosenttia vastaajista uskoo, että kuluttaminen vähenee joko siksi, että on huomannut ostoissaan “turhuutta” tai koska oma talous tulee kärsimään.

MTV:n kyselyn toteutti Nepa Oy 3.–7. huhtikuuta Cintin online-paneeleissa. Vastaajia oli 611, ja otos edustaa 15–69-vuotiaita suomalaisia miehiä ja naisia.

Puolet vastaajista siis uskoo joidenkin kuluttamiseen liittyvien asioiden muuttuvan. Esimerkiksi tuotteiden kotimaisuuden arvo korostuu ja verkko-ostamista sekä kotiinkuljetuspalveluita aiotaan suosia aiempaa enemmän.

Vastaajista 16 prosenttia uskoo hyödyntävänsä vastedes aiempaa enemmän verkkokauppaa ja kotiinkuljetusta ja käyvänsä harvemmin ostoksilla fyysisissä kaupoissa.

Joka kymmenes uskoo noudattavansa jatkossakin hygienian ja etäisyyden kaltaisia varotoimia ostoksilla.

Kymmenen prosenttia vastaajista ei osaa vielä sanoa, miten omat kulutustavat muuttuvat.

Mainonnalta toivotaan vastuullisuutta, asiallisuutta ja suomalaisuuden korostamista

Vastaajista 12 prosenttia uskoo vastuullisuuden kasvavan ja suosivansa vastedes kotimaisia tuotteita tai tukevansa suomalaisia yrittäjiä.

Samat arvot näkyvät myös siinä, millaista mainontaa kuluttajat yrityksiltä nyt toivovat. Mainonnalta toivotaan tässä hetkessä vastuullisuutta, asiallisuutta sekä paikallisuuden ja suomalaisuuden korostamista.

Kaikista vastaajista 19 prosenttia sanoo kiinnittävänsä nyt poikkeusaikana aiempaa enemmän huomiota tv-mainontaan ja 16 prosenttia enemmän huomiota verkkomainontaan kuin aikaisemmin.

”Viesti suomalaisten yritysten tukemisesta poikkeusaikana näkyy myös mielipiteissä mainontaa kohtaan. Positiivinen huomio kaikille mainostajille on, että erityisesti tv- ja verkkomainontaa huomataan paremmin. Tähän vaikuttaa luonnollisesti myös tv-katselun ja verkkouutissivustojen käytön kasvaminen. Tämä aika on todella otollinen hetki tehdä brändiä tukevia toimenpiteitä esimerkiksi vastuullisten tekojen avulla. Ne toimijat, jotka nyt panostavat markkinointiin, ovat hyvässä asemassa poikkeusajan jälkeen”, MTV:n insight manager Nina Eriksson sanoo tiedotteessa.

Kaikki eivät vielä ole käyneet verkko-ostoksilla

Kaikista vastaajista 21 prosenttia on kasvattanut verkkokauppa-asiointiaan poikkeusaikana, kun taas 22 prosenttia vastaajista ei ole vielä käyttänyt verkkokauppoja lainkaan. Vastaajista 52 prosenttia ei ole vielä käyttänyt kotiinkuljetuspalveluita, ja 16 prosenttia on käyttänyt niitä enemmän kuin aikaisemmin.

”Poikkeusaikaa on kulunut vasta muutamia viikkoja, joten vaikutukset kulutustapoihin hakevat vielä muotoaan. Toisaalta iso osa ei koe tarvetta tapojensa muuttamiselle”, Eriksson sanoo.

Hänen mukaansa on huomioitavaa , että verkkopalveluiden ja kotiinkuljetuspalveluiden käytön kasvu on vielä aika maltillista.

”Suomalaiset yritykset voisivat selvästi markkinoida digipalvelujaan vielä rohkeammin aktivoidakseen kuluttajia.”

Herkuttelu on lisääntynyt, uudet vaatteet jääneet kauppoihin

Vastaajista 28 prosenttia sanoo ostaneensa tavallista enemmän peruselintarvikkeita. Vastaajista 21 prosenttia taas on napannut ostokoriinsa aiempaa enemmän herkuttelutuotteita. Kestokulutustuotteita on ostettu vastaajien mukaan tavallista vähemmän.

Palveluiden kuluttaminen on luonnollisesti muuttunut. Vastaajista 68 prosenttia on kuluttanut vähemmän vapaa-ajan matkustamiseen, 58 prosenttia ravintoloissa syömiseen ja 55 prosenttia kodin ulkopuolisiin kulttuuri- ja viihde-elämyksiin.

Sen sijaan online-viihteen kulutuksen suosion kasvusta kertoo 16 prosenttia ja ruuan kotiinkuljetuspalveluiden suosion kasvusta 14 prosenttia.

Poikkeusajan jälkeen halutaan ravintolapalveluja, matkailua ja kulttuuria

Nyt poikkeusaikana vahvasti korostuvien tuotteiden ja palveluiden kulutus tasaantuu kyselyn mukaan poikkeusajan jälkeen. Esimerkiksi 17 prosenttia aikoo vähentää herkuttelutuotteiden kulutusta. Suurinta osaa elintarvikkeiden ja hygieniatuotteiden kaltaisista perustuotteista kulutetaan vastaajien mielestä tulevaisuudessakin yhtä paljon kuin poikkeusaikana. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta korostuu poikkeusajan jälkeen 17 prosentilla vastaajista.

Sama trendi pätee myös palveluihin. Kun poikkeusaika tulevaisuudessa helpottaa, korostuu ravintola-, matkailu-, ja kulttuuripalveluiden kulutus.

”Nämä tulokset oikeastaan kuvaavat yhteiskunnan lockdownin vaikutusta. Monelle toimialalle ja yritykselle poikkeusaika edustaa hiljaisia aikoja, mutta kuluttajat selvästi jo haaveilevat tuotteista ja palveluista, joita hankkia poikkeusajan jälkeen. Nyt olisi tärkeä hetki vahvistaa brändin jalansijaa sekä pysyä kuluttajien mielissä, kun yhteiskunnallinen tilanne normalisoituu”, Nina Eriksson kommentoi.

Medioiden käytössä korostuvat televisio ja verkko

Vastaajista 44 prosenttia kertoo lisänneensä verkon uutispalveluiden käyttöä. Television katseluaan on kasvattanut 42 prosenttia ja ilmaisten netti-tv-palveluiden käyttöä 32 prosenttia vastaajista. Radion kuuntelu eri muodoissa on säilynyt kutakuinkin ennallaan.

”Television katselun kasvun näemme suoraan MTV:llä, jonka kaupallinen katseluosuus on kasvanut merkittävästi, noin viisi prosenttiyksikköä poikkeustilan aikana. Viihdeohjelmat tarjoavat eskapismia, uutissisällöt televisiossa ja verkossa taas tietoa ja näkökulmia tähän poikkeukselliseen aikaan. Myös etätöiden lisääntyminen näkyy tv-sisältöjen kulutuksessa päiväsaikaan”, Eriksson sanoo.