Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet: Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Päivi Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Jorma Ollila.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jorma Ollila toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Petri Niemisvirta hallituksen varapuheenjohtajana.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen vuosipalkkiota korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2016 ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62 500 (aikaisemmin 40 000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 (aikaisemmin 32 000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 32 500 (aikaisemmin 27 000) euroa vuodessa.

Jorma Ollila toimii Otava Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana, Tetra Laval Groupin ja TBG AG:n hallituksen jäsenenä sekä advisory partnerina Perella Weinberg Partnersissa. Hän on myös Milttonin hallituksen puheenjohtaja sekä Xinova LLC:n hallituksen puheenjohtaja.

Otava on viime aikoina lisännyt omistustaan Alma Mediasta: marraskuussa 2018 Otava nosti omistuksensa Alma Mediasta 29 prosenttiin, eli prosentin päähän julkisen ostotarjouksen rajasta. Alma Media kustantaa Kauppalehteä, Markkinointi & Mainontaa ja Arvopaperia.

Ollila on toiminut Royal Dutch Shellin (2006–2017), Nokian (2006–2012) ja Outokummun (2013–2018) hallituksen puheenjohtajana.

Ollila oli Nokian pääjohtaja sekä johtokunnan puheenjohtaja 1999–2006 sekä Nokian toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja 1992–1999.

Ollila (s. 1950) on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto), M.Sc. (Econ) (London School of Economics) ja diplomi-insinööri (Teknillinen korkeakoulu).