Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi maaliskuun kokouksessaan 11.3. yhden langettavan ja neljä vapauttavaa päätöstä.

Langettava annettiin Ilta-Sanomille, joka ei ollut korjauspyynnöistä huolimatta tehnyt juttuunsa selkeää olennaisen asiavirheen korjausta. Kiinteistökauppariitaa käsittelevässä jutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä ilmoitettiin toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut huomattavasti todellista pienemmiksi. Lehti oli ainoastaan muokannut juttua tavalla, joka jätti asian todellisen laidan muokkauksen jälkeenkin lukijoille epäselväksi.

JSN muistutti päätöksessään, että korjatessaan asiavirheitä tiedotusvälineiden tulisi käyttää yksiselitteisiä ilmaisuja ”korjaus” tai ”oikaisu”.

Vapauttavat päätökset annettiin Aamulehdelle, Etelä-Saimaalle, Ilta-Sanomille ja Inarilaiselle.

Ilta-Sanomat sai vapauttavan päätöksen julkaisemastaan jutusta, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Toinen Ilta-Sanomein saama vapauttava päätös koski juttua, jossa lehti kertoi alaikäisen raiskaukseen liittyvästä rikostuomiosta. JSN:n mukaan tuomitun tunnistetietojen kertominen jutussa oli perusteltua, vaikka hänen lähipiirinsä saattoi olla siksi paikkakunnallaan tunnistettavissa.

Aamulehti puolestaan mainitsi nimeltä henkilön, joka ei ollut osallinen jutussa kuvattuun rikossarjaan. Vaikka kantelijan henkilöllisyys ja hänen rikostaustansa tuotiin jutussa esiin, juttu ei JSN:n mukaan rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Paikallislehti Inarilainen julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. JSN:n perustelujen mukaan kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Etelä-Saimaata koskenut kantelu koski uutisointia kaupungin mailla kasvavan metsikön harventamiseen liittyvästä kiistasta. Puiden poistamista vaatinut henkilö ei JSN:n mukaan joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla, vaikka hän saattoikin olla naapurustonsa tunnistettavissa. Jutussa ei myöskään ollut olennaisia asiavirheitä.