Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tehnyt ensimmäisen uutisautomatiikkaan liittyvän päätöksensä. Kauppalehden saamaan vapauttavaan päätökseen sisältyi linjaus siitä, miten tiedotusvälineet voivat julkaista toimituksellisena aineistona tietopalveluja, joiden tiedot päivittyvät toimituksen ulkopuolisista lähteistä ilman toimituksen etukäteistä käsittelyä.

Asia päätyi neuvoston käsittelyyn, kun Kauppalehteen kohdistuvassa kantelussa pyydettiin JSN:n tulkintaa siihen, luovuttiko lehti journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille kehottaessaan kantelijaa tekemään yritystietopalveluun kohdistuneen korjauspyynnön ensisijaisesti viranomaisrekistereihin, joihin tietopalvelussa viitattiin.

JSN totesi, että tämä oli perusteltua. Näin on neuvoston mukaan yleisestikin erityisesti tapauksissa, joissa tiedotusvälineen julkaiseman tiedon ydin on se, mitä lähde, esimerkiksi viranomaisrekisteri, toteaa.

JSN kuitenkin korosti, että toimitukselliseksi aineistoksi tulkittavien tietopalveluiden tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin, myös virheen korjaamisen osalta.

Päätöksen mukaan Kauppalehti oli toiminut Journalistin ohjeiden mukaisesti, kun se itsekin selvitti ja tarkensi tietoja. Lisäksi Kauppalehden tietopalvelussa kerrottiin selkeästi, mistä ja millä periaatteilla tiedot kerätään ja miten niihin voi pyytää korjausta.

”Neuvosto linjasi nyt ensimmäistä kertaa uutisautomatiikkaan liittyviä asioita. Tämä aihe tulee varmasti näkymään neuvostossa tulevina vuosina useasti”, JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström toteaa.

Kaksi päätöstä ihmisarvon kunnioittamisesta

JSN käsitteli viimeviikkoisessa kokouksessaan myös kaksi ihmisarvon kunnioittamista käsittelevää kantelua. Päätökset linjasivat Journalistin ohjeiden näkökulmasta hyväksyttävän kriittisen keskustelun rajaa. Toinen päätöksistä oli vapauttava ja toinen langettava.

Keskipohjanmaa sai neuvostolta langettavan päätöksen julkaistuaan mielipidekirjoituksen, jossa loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa. JSN totesi päätöksessään, että kärjekäskin keskustelu kuuluu sananvapauden piiriin ja tällaisessa keskustelussa voi esittää myös uskonnollisia perusteluja.

Neuvoston mukaan kirjoituksen keskeinen sisältö oli kuitenkin seksuaalivähemmistöjen ja Kokkolan Priden järjestäjien leimaaminen asiaankuulumattomalla ja halventavalla tavalla. Kirjoituksessa heitä kutsuttiin useita kertoja muun muassa syntisiksi ja valehtelijoiksi ja heidän elämäntapaansa luonnottomaksi. Lisäksi heistä käytettiin alatyylistä ilmausta.

Toisesta ihmisarvon kunnioittamista koskevasta kantelusta neuvosto antoi vapauttavan päätöksen. JSN tulkitsi, että Loviisan Sanomien kulttuurijutussa ei loukattu kaupungin päättäjien ihmisarvoa, kun siinä siteerattiin taiteilijan sanoneen, että ”väliportaan pomot voisi upottaa vaikka saman tien Svartholman taakse”.

JSN:n tulkinnan mukaan kyseessä oli kärjekkäässä kulttuurikeskustelussa esitetty kuvaannollinen ilmaus, joka kertoi puhujan persoonallisuudesta ja puhetavasta.

JSN käsitteli kokouksessaan myös kesäkuista kohua, jossa väitettiin, että luontojärjestöjen kansalaisaloitekampanjassa käyttämä kuva avohakkuualueella istuvasta pöllönpoikasesta olisi lavastettu. Neuvosto katsoi, että Suomenmaa-lehden pääkirjoituksessa ei ollut oikaisua vaativia olennaisia asiavirheitä, vaikka siinä olikin tehty yksipuolisia kampanjaa kritisoivia tulkintoja.

JSN antoi kokouksessaan vapauttavan päätöksen Yle lle sen Helsingin psykoterapiainstituuttia kriittisesti käsitelleestä MOT-ohjelmasta. Neuvosto totesi, että Yle oli pyrkinyt haastattelemaan instituutin opiskelijoita monipuolisesti, eivätkä jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia erikseen jokaiselta opiskelijalta.

Kouvolan Sanomat sai JSN:ltä vapauttavan päätöksen jutusta, jossa käsiteltiin kriittisesti paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Neuvoston mukaan lehti käytti lähteitä monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää.

Lisäksi JSN antoi Iltalehdelle kaksi vapauttavaa päätöstä kuvituskuvan käyttöä koskeneista kanteluista.

Markkinointi & Mainonta, Kauppalehti ja Iltalehti kuuluvat samaan Alma Media -konserniin.