Miten menee? Tätä toistellaan nyt myös markkinointiviestintäalan tapaamisissa ahkerasti. Vastaukset vaihtelevat rajusti - joku kertoo jo vastaanottaneensa "lamaperuutuksia", toiset puhuvat kaikkien aikojen parhaasta alkusyksystä. Mainostajien Liiton tiistaina julkistama Mainosbarometri ei ainakaan toistaiseksi ennusta dramaattisia muutoksia markkinointiviestinnän kokonaispanostuksissa. Barometrin 85 vastaajasta 32 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan ensi vuonna, 17 prosenttia vähentää niitä ja 51 prosenttia säilyttää tämän vuoden tason.

Mainontaansa lisäävät ilmoittavat kasvuksi keskimäärin 13 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia kaavailevat aikovat leikata keskimäärin 24 prosenttia.

Hieman huolestuttavammalta näyttää se, että noin viidennes sekä kaupan että teollisuuden alan yrityksistä aikoo leikata jo loppuvuoden aikana markkinointi-investointejaan alkuperäiseen budjettiin verrattuna. Mediamainonnassa kaupan vähennykset saattavat tuntua kipeästi.

Leikkausaikeet heijastavat kaupan kohdalla kysyntäodotuksia: joka viides kaupan alan vastaaja odottaa kysynnän heikentyvän vuonna 2012. Kaikista vastaajista vain 11 prosenttia odottaa kysynnän heikentyvän ensi vuonna, kun peräti 46 prosenttia odottaa kysynnän kasvavan.

Viestintä leikkuriin

2012 näyttää hyvältä erityisesti digitoimistoille. Vain neljä prosenttia vastaajista aikoo vähentää markkinointiviestinnän palveluiden ostoa digitoimistoilta, ja 42 prosenttia aikoo lisätä.

Mainos- ja mediatoimistojen kohdalla mitään suurta muutosta ei ole barometrin mukaan luvassa, mutta muutama viestintätoimisto voi kokea ikäviä yllätyksiä. Joka viides vastaaja aikoo vähentää palveluiden ostoa viestintätoimistoilta ja vain yhdeksän prosenttia aikoo lisätä. Vähennystä on luvassa myös telemarkkinointiyrityksille, suoramarkkinoinnin palveluyrityksille sekä media-auditointiyrityksille.

Mediaryhmien puolella verkko- ja mobiilimarkkinointi jatkavat vahvassa myötätuulessa myös ensi vuonna. Pudotusta on sen sijaan luvassa lehdistölle ja osoitteettomalle suoramainonnalle.

Mainostajien Liiton elokuussa tekemään kyselyyn vastasi 85 liiton jäsenyritystä. Vastaajista teollisuutta edusti 26 prosenttia, kauppaa 33 prosenttia, palvelualoja 22 prosenttia ja moniala- tai muita yrityksiä 19 prosenttia. Tutkimuksen tulokset on painotettu vastaajayritysten mainosbudjeteilla. n

Mainossää: elokuu 2011

Euromäärien muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan