Koronaviruksen aiheuttaman pandemian sävyttämä vuosi 2020 olisi ollut Redlandille erityinen ilman poikkeusolojakin, sillä yritys täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Monesta alan toimijasta poiketen Redland on välttänyt toistaiseksi lomautukset ja irtisanomiset.

Toimitusjohtaja Mari Masalin kertoo yrityksen lähteneen heti maaliskuussa päivittämään asiakkaiden markkinointistrategioita ja tarjoamaan apua digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

”Kehitimme esimerkiksi asiakkaidemme verkkopalveluja, rakensimme verkkokauppoja ja toteutimme perinteisiä tapahtumia virtuaalisesti verkon yli.”

”Paneuduimme myös siihen, millainen markkinoinnin äänensävy toimii poikkeustilanteessa ja suunnittelimme asiakkaillemme ajassa resonoivia brändiviestejä”, Masalin kertoo tiedotteessa.

Tämän lisäksi Redland lähti kehittämään uusia digitaalisia palveluja. Näistä esimerkkejä ovat virtuaalitapahtumat ja Amazon-verkkokaupan tuotevienti. Redlandin omat asiakastilaisuudet muutettiin lennosta webinaareiksi.

”Onnistuimme luomaan uutta liiketoimintaa ja samalla panostimme entistä enemmän uusasiakashankintaan. Omaa digimarkkinointiamme vahvistettiin ja saimme liidejä sisään pitkin kevättä ja kesää”, kertoo Redlandin operatiivinen johtaja Anne Laitinen.

Redland on täysin henkilökuntansa omistama yritys. Yhtiön osakkaat päättivät yksimielisesti jättää koronakriisin sävyttämänä vuotena osingot nostamatta. Mari Masalinin mukaan tärkeintä on nyt varmistaa työpaikat kaikille myös jatkossa.

”Toimimme arvojemme mukaisesti, eikä henkilökunnan lomauttaminen tai irtisanominen ollut meille missään vaiheessa vaihtoehto. Syksy on kuitenkin globaalisti epävarmaa aikaa, ja tämän vuoksi osakkaamme halusivat kantaa kortensa kekoon jättämällä osingot nostamatta.”

”Vaikka talous vaikuttaa nyt vakaalta, niin haluamme ensisijaisesti varmistaa työpaikat kaikille myös tulevaisuudessa”, Masalin sanoo.

Suurin osa toimiston 53 työntekijästä on jatkanut etätöissä keväästä asti, vaikka paluu Helsingin ja Lahden toimistoille tuli kesän myötä mahdolliseksi. Anne Laitisen mukaan etätyö on näkynyt sairauspoissaolojen määrän vähenemisenä.

”Osalle jatkuva etätyö tuo arkeen joustavuutta, mutta osa kokee esimerkiksi yksinäisyyttä.”

”Sosiaalisten kontaktien kaipuuta koetamme koko ajan helpottaa erilaisin keinoin, esimerkiksi virtuaalisten kahvihetkien ja hyvinvointipäivien avulla”, Laitinen havainnollistaa.

Yritys on myös uinut yt-neuvotteluista kertovien uutisten keskellä vastavirtaan rekrytoimalla aktiivisesti. Redland on saanut huhti-elokuun aikana neljä uutta työntekijää ja onnistunut voittamaan uusia asiakkuuksia.

Toimisto suhtautuu syksyyn luottavaisesti, vaikka syksy näyttäytyy koko yhteiskunnan tasolla epävarmana.

”Tärkeintä on ollut löytää taistelutahto ja usko siihen, että jokaisessa kriisissä on löydettävissä myös mahdollisuuksia”, kiteyttää Mari Masalin.