Julkisen sanan neuvosto (JSN) teki elokuun kokouksessaan 29. elokuuta kuusi päätöstä, joista kaikki olivat vapauttavia.

Lähimpänä langettavaa päätöstä oli terrorismin rahoittamista käsittelevään Yle n MOT-ohjelmaan ja nettijuttuun kohdistunut kantelu, josta JSN antoi äänestyspäätöksellä 6–6 vapauttavan päätöksen. Ylen MOT esitti tv-ohjelman ja julkaisi verkkosivuillaan jutun, jotka käsittelivät terrorismin rahoitusta. Jutuissa keskeisenä esimerkkinä haastateltiin terrorismisyytteistä vapautettua henkilöä. JSN:n päätöksen mukaan haastateltava sai tietää lausumiensa asiayhteyden riittävästi eikä jutuissa ollut olennaisia asiavirheitä.

Muut vapauttavat päätökset saivat Aamulehti, Maaseudun Tulevaisuus, Satakunnan Kansa, Savon Sanomat ja Österbottens Tidning. Kantelut käsittelivät asiavirheiden korjaamista, kielteiseen julkisuuteen joutuneen kuulemista ja yksityisyyden suojaa.

Maaseudun Tulevaisuuden saama päätös koski lehden julkaisemaa kolumnia, joka JSN:n mukaan oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan, mutta siinä ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Aamulehti puolestaan julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei JSN:n päätöksen mukaan kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Satakunnan Kansaan kohdistunut kantelu koski lehden julkaisemaa urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevää juttua. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin JSN:n mukaan niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli myös tarkistettu riittävän hyvin.

Savon Sanomien julkaisema juttukokonaisuus käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli JSN:n mukaan perusteltua kertoa.

Österbottens Tidning julkaisi printtiversiossaan ja verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin paikallisen seurakunnan nuoriso-ohjaajan irtisanoutumisen syistä. JSN:n mukaan juttu ei rikkonut nuoriso-ohjaajan yksityisyydensuojaa eikä jutun otsikossa ollut olennaista asiavirhettä.