”Homma pysähtyi, kun juristit tuli mukaan.” ”Kaikki ois menny ihan aikataulussa ilman pakollista juristikierrosta…”

Asianajourani on kestänyt lähes 15 vuotta, ja yllä kuvatun kaltaisia kommentteja kuulee aika ajoin. Se surettaa. Ja pistää kiukuksi. Asiansa osaavan juristin tehtävänä ei ole toimia esteenä, eikä edes hidasteena. Ammattimaisen juristin tehtävänä on edistää työnantajansa tai päämiehensä kaupankäyntiä hoitamalla oma osuutensa mahdollisimman sujuvasti ja selkokielisesti, laadusta tinkimättä.

Haasteena on usein se kaikille tuttu aikataulu. ”Millä aikataululla toivotte saavanne materiaalin?” ”Onnistuisiko aamuksi, homma lähtee käyntiin jo huomenna?” Tutun kuuloista meidän asianajajien lisäksi kaikille muillekin markkinoinnin ja myynnin palveluja tuottaville yrityksille.

Ymmärrän sen, että aikataulut ovat usein saneltuja jostain muualta kuin meihin yhteyttä ottavan henkilön toimesta. Tässä kohtaa tulee välillä väistämättä alussa mainitsemani surullisuus mieleen. Voi kun asiakas olisi ottanut yhteyttä vähän aikaisemmin, projektin varhaisemmassa vaiheessa – monta asiaa olisi saatu toisenlaiseen suuntaan ja juridisesti kestävämmälle pohjalle! Pahinta on, jos tuotannossa on jo ehditty edetä pitkälle, ennen kuin juristin puoleen käännyttäessä huomataan, että tuotannon toteuttamiselle on ylitsepääsemätön juridinen este tai toiselle osapuolelle on jo menty sitovasti lupaamaan jotain epäedullista.

Tarkoitukseni ei ole syyllistää asianajajille toimeksiantoja antavia asiakkaita. Meillä juristeilla on peiliin katsomisen paikka. Miksi meihin otetaan yhteyttä näkemyksemme mukaan usein turhan myöhäisessä vaiheessa? Olemmeko onnistuneet brändäämään itseämme riittävän hyvin markkinoijan ja myyjän hyödylliseksi kumppaniksi, joka kannattaa ottaa tiiviisti mukaan alusta asti? Olemmeko hyviä viestimään siinä, miksi laadukkaaseen juridiikkapalveluun investoiminen on kullanarvoista myynninedistämistoiminnassa, eikä vain riitatilanteissa? Este- ja hidaste-kommenttien sijaan olisi upeaa kuulla jatkossa enemmän ”ediste”-kommentteja juristeista puhuttaessa.

Yksi tekijä maineeseemme liittyen lienee juristien taito markkinoida ja myydä palveluitaan. Vielä vuonna 2012 asianajotoimistoista peräti 31 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole internetsivuja lainkaan (Asianajajatutkimus 2012). Saman tutkimuksen mukaan 10 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei heidän toimistonsa markkinoi lainkaan. Siis ei lainkaan, missään mediassa.

Suomen Asianajajaliittoon kuuluvia asianajajia sitoo Hyvä asianajajatapa. Sen 10 pykälässä säädetään markkinoinnista, ja yleislausekkeen mukaan ”Asianajotoiminnan mainonnan ja muun markkinoinnin on oltava totuudenmukaista, asiallista ja asianajajakunnan arvon mukaista.” Vielä 1990-luvun alussa sallittua oli puhelinluettelon yhteisilmoituksessa toimiston yhteystietojen antaminen, muttei juuri muu. Siihen nähden ei ole suuri ihme, että asianajajat vielä opettelevat markkinoinnin lainalaisuuksia.

Vakaa toiveeni on, että juristien kyvyt myynnin ja markkinoinnin tukemisessa nousevat uudenlaiseen valokeilaan. Olen urani aikana todistanut lukuisia tilanteita, missä juristi on johdattanut asiaa omalta osaltaan eteenpäin tehokkaasti, kaupallinen kulma edellä – osallistuen jopa luovaan markkinoinnin suunnittelutyöhön! Kokemukseni perusteella uskallan kannustaa myyntiä ja markkinointia suunnittelevia ja tekeviä osallistamaan juristit entistä aiemmassa vaiheessa mukaan työhön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Pelko juristikustannusten kasvamisesta voi olla turha, sillä varhaisessa vaiheessa mukaan otettuna kulut ovat usein lopulta jopa pienemmät, kun asia lähtee alusta asti juridisesti oikeaan suuntaan.

Match made in heaven –vastaus otsikon kysymykseen on täysin mahdollinen, varsinkin, jos juristina on myyntiä ja markkinointia aidosti ymmärtävä henkilö.

Kirjoittaja Elina Koivumäki on osakas ja asianajaja Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:ssä. Hän on ollut koko uransa ajan MARK:in jäsen ja toiminut vuosina 2006-2008 MARK:in hallituksessa. Elina on Markkinointijuridiikka –teossarjan pääkirjoittaja ja suosittu juridiikan esiintyjä. Twitteristä Elinan löytää nimellä @ElinaKoivumaki