Tavoitteena on, että rakentaminen on käynnissä pääsääntöisesti yhdellä alueella niin Itäväylän etelä- kuin pohjoispuolellakin, kertoo Kalasataman aluerakentamisesta Helsingin kaupungilla vastaava projektinjohtaja Hannu Asikainen.

"Rakennustyömaista on tietysti jatkossakin jonkin verran häiriöitä asukkaille, mutta he tietävät tilanteen. Redin valmistuminen muuttaa aluetta paljon ja kaupalliset palvelut tulevat kerralla kuntoon", Asikainen toteaa.

Kalasataman erityispiirteitä alueena ovat tiiviin kaupunkirakenteen, monipuolisen kulttuuritarjonnan sekä luonnon läheisyyden yhdistelmä. Suvilahden tapahtuma-alue, Teurastamon ravintola- ja kaupunkikulttuurikeskittymä sekä toisaalta Mustikkamaa ja Korkeasaari ovat kaikki lähellä.

Asikaisen mukaan kaupunki ei ole varsinaisesti puhunut alueen brändäämisestä, mutta edellä lueteltuja elementtejä sekä hyviä liikenneyhteyksiä kaupunki on tuonut voimakkaasti esille brändäystarkoituksessa. Metron ja bussien lisäksi Kalasatamasta Pasilaan kulkeva raitiotie aloittaa liikennöinnin näillä näkymin vuonna 2024.

Kalasatamasta on tehty myös älykkään kaupunkirakentamisen mallialue Helsingin Fiksu Kalasatama -hankkeen myötä.

Jätteiden putkikeräysjärjestelmän lisäksi hankkeessa on käytössä muun muassa Nopeiden kokeilujen ohjelma, jonka tuella yritykset voivat pilotoida älykkääseen kaupunkirakenteeseen liittyviä hankkeita. Infrastruktuurin "älykkyys" perustuu datan keräämiseen muun muassa erilaisin sensorein. Dataa hyödyntämällä esimerkiksi energian käyttöä tai jätteistä huolehtimista voidaan tehostaa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Helsinki pokkasi maaliskuussa automaatiostandardien KNX Award -palkinnon Kalasataman alueen tontinluovutusehdoista, jotka varmistavat älykkäät energiajärjestelmät alueella. Fiksu Kalasatama -projekti on tuonut myös tasaisen innovaatioturistien virran ympäri maailmaa tutustumaan hankkeeseen.

Kalasatama ei ole ainoa suuren murroksen alla oleva alue Helsingissä.

"Pasilan ja Länsisataman eli Jätkäsaaren sekä Hernesaaren kokonaisinvestoinnit ovat samaa luokkaa Kalasataman kanssa. Helsingissä on käynnissä paljon Euroopan mittakaavallakin todella suuria hankkeita", Asikainen huomauttaa.