Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvan maakuntalehti Ilkan päätoimittaja Matti Kalliokoski, 41, siirtyy elokuun alussa Helsingin Sanomien palvelukseen.

Hänestä tulee myöhemmin syksyllä lehden pääkirjoitustoimituksen esimies, kun nykyinen esimies, 60 vuotta kesällä täyttävä Antti Blåfield ottaa vastaan Sanomien eropaketin.

Kalliokoski on työskennellyt Ilkan päätoimittajana ja vastaavana päätoimittajana vuodesta 2007. Ilkan kustantaja I-Mediat Oy:n hallitus on ryhtynyt valmistelemaan vapautuvan paikan täyttämistä.

Ilkka-Yhtymä otti vuonna 2010 käyttöön uuden johtamisjärjestelmän, jossa maakuntalehtien eli Ilkan ja Pohjalaisen yhteistä toimitusta johtaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajuus vuorottelee Ilkan ja Pohjalaisen päätoimittajien kesken.

Toiminnon johtoryhmän puheenjohtaja on myös konsernin johtoryhmän jäsen.

Tämän vuoden alusta toimituksen johtoryhmän puheenjohtajaksi ja samalla konsernin johtoryhmän jäseneksi vaihtui Pohjalaisen päätoimittaja Kalle Heiskanen.