Kampanjat

Elina Hakola 24.9.2018 10:12

Kampanja nostaa yritysten ihmisoikeusvaikutukset tarkempaan syyniin

Kampanjakuvitus

#Ykkösketjuun-kampanjan tavoittelema laki velvoittaisi yritykset selvittämään ihmisoikeusvaikutuksensa sekä välttämään ja vähentämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

Yli 70 yritystä, kansalaisjärjestöä ja ammattiliittoa vaatii Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. #Ykkösketjuun-kampanja muistuttaa päättäjiä siitä, että Suomi on kansainvälisessä vertailussa jäämässä jälkeen yritysvastuulainsäädännössä.

"Monet yritykset noudattavat jo nyt ihmisoikeusperiaatteita. Hankintaketjun läpinäkyvyys ja vastuullisuus on sekä asiakkaiden että tavarantoimittajien etu. Meillä ei ole mitään salattavaa, eikä pitäisi olla millään muullakaan suomalaisella yrityksellä", Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.

#Ykkösketjuun-kampanjan tavoittelema laki velvoittaisi yritykset selvittämään ihmisoikeusvaikutuksensa sekä välttämään ja vähentämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Laki perustuu ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen, joka määritellään YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevissa ohjaavissa periaatteissa.

Vastuu arvoketjujen valvonnasta halutaan siirtää asiakkailta yrityksille.

"Kukaan ei halua ostopäätöksillään tietoisesti tukea vastuutonta yritystoimintaa, mutta vastuuväittämien viidakossa seikkaileva kuluttaja on voimaton. Kuluttajat haluavat luottaa siihen, että ostettujen tuotteiden taustalla ei ole lapsityövoimaa, pakkotyötä tai muita ihmisoikeusloukkauksia", Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling sanoo.

#Ykkösketjuun-kampanjan tavoitteena on saada yritysvastuulaki kirjattua Suomen seuraavan hallituksen ohjelmaan.

"Ihmisoikeudet ovat iso asia ja niiden toteutumisen edistäminen lainsäädännöllä on kaikkien etu. Yhteiset ihmisoikeuksia koskevat pelisäännöt luovat yrityksille reilun toimintaympäristön", Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaa sanoo.

Useissa maissa on jo lähdetty säätämään yrityksille sitovaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta.

Kattavimmat ja kunnianhimoisimmat esimerkit YK:n ohjaaviin periaatteisiin perustuvasta yritysvastuulainsäädännöstä tulevat toistaiseksi Ranskasta ja Sveitsistä. Ranskassa laki yritysten huolellisuusvelvoitteesta astui voimaan 2017. Sveitsissä parlamentin alahuone hyväksyi aiemmin tänä vuonna samankaltaisen lain.

Ranskan laki koskee ranskalaisia yrityksiä jotka työllistävät 5 000 ihmistä Ranskassa tai 10 000 maailmanlaajuisesti, ja se velvoittaa yritykset laatimaan ja toimeenpanemaan ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä koskevan huolellisuussuunnitelman. Lisäksi yritysten tulee julkaista suunnitelma ja raportoida sen toimeenpanosta. Lain toimeenpanokeinot vaihtelevat uhkasakoista vahingonkorvausvastuuseen.

Yritysten ihmisoikeusvastuuseen liittyviä lakeja tai lakihankkeita on käynnissä muun muassa Alankomaissa, Australiassa, Iso-Britannissa, Luxemburgissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

"Suomen on aika skarpata ja seurata muiden Euroopan maiden viitoittamaa tietä. Me haluamme nostaa Suomen yhdessä yritysvastuun ykkösketjuun", sanoo kampanjaa koordinoivan yritysvastuujärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

"Sitovien yritysvastuustandardien asettaminen lisäisi myös suomalaisen työn kilpailukykyä", muistuttaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Kampanja kutsuu kaikki suomalaiset mukaan. Kampanjan verkkosivuilla tukensa laille voivat ilmoittaa niin eduskuntavaaliehdokkaat, yritykset, järjestöt kuin yksityishenkilötkin.

"Kampanja kokoaa yhteiskunnan eri toimijat yhteen, sillä ihmisoikeudet ovat liian tärkeitä jätettäväksi pelkän vapaaehtoisuuden varaan. Haluamme kaikki mukaan", sanoo yritysvastuuasiantuntija Irene Leino Suomen UNICEFilta.

Kampanjan tavoittelemaan lainsäädäntöön sitoutuneet eduskuntavaaliehdokkaat ja puolueiden ranking-lista julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö