Media

M&M 12.12.2017 11:15

Kärkimedia syyttää Postia saalistushinnoittelusta

Kari Mankonen

Kärkimedia on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastoa tutkimaan, rikkooko Posti voimassa olevia kilpailusääntöjä osoitteettoman suorajakelun hinnoittelussa.

Epäilys kohdistuu siihen, että Posti ei allokoi osoitteettomaan suorajakeluun liittyviä kuluja oikeudenmukaisesti ja kustannusperusteisesti.

Sanomalehtitalojen omistaman Kärkimedian mukaan Posti kykenee hinnoittelemaan osoitteettoman suorajakelun huomattavan alhaiselle tasolle ja subventoimaan sitä perusjakelustaan saamillaan tuotoilla. Menettelyssä on Kärkimedian näkemyksen mukaan kyse kielletystä saalistushinnoittelusta.

Kärkimedian mukaan on mahdollista, että Posti pyrkii eliminoimaan kilpailun alalta hinnoitellen osoitteettoman suorajakelunsa niin alhaiseksi, että kilpailijat eivät pysty vastaamaan siihen.

Kärkimedian näkemyksen mukaan Postilla on määräävä markkina-asema kirjeiden jakelussa, lehtien päiväjakelussa sekä osoitteellisessa suorajakelussa valtakunnallisesti. Lisäksi Postilla on Kärkimedian mukaan määräävä markkina-asema myös sanomalehtien varhaisjakelussa alueellisesti sekä osoitteettoman suoramainonnan jakelussa valtakunnallisesti.

"On mainontaa ostavan asiakkaan etu selvittää, onko eri jakelutuotteiden toimijoiden hinnoittelu reilua ja ennen kaikkea voimassa olevien säädösten mukaista. Syystä tai toisesta aiheutuva kilpailun väheneminen koituu lopulta aina asiakkaan vahingoksi", Kärkimedian toimitusjohtaja Tom Jungell sanoo tiedotteessa.

Kärkimedia Oy on noin 30 suomalaisen sanomalehden omistama markkinointikanava, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä ilmoitusmyyntiä sekä toimia yhteistyöorganisaationa.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö