Kaupallisen viestinnän ja markkinoinnin toimisto Republic sai hiljattain kaksi uutta vahvistusta. Toimiston palveluksessa aloittivat reilu viikko sitten Juhana Schulman, 40 ja Iina Ratinen, 49.

Designjohtajana aloittanut Schulman siirtyi Republicille Telia Finlandilta, jossa hän on vastannut muun muassa jääkiekon Liigan suositun urheilusovelluksen Liigavahdin kehittämisestä.

Pitkän uran toimistokentällä tehnyt luova johtaja Ratinen on puolestaan työskennellyt aiemmin muun muassa McCannilla ja Havasilla. Viimeksi hän on toiminut lead creativena Mirumilla.

Ratinen kertoo, että Republic näyttäytyi kiinnostavana työpaikkana, sillä vuodet isoissa ketjutoimistoissa ovat opettaneet, ettei brändiä rakenneta vain mainonnalla.

”Asiakasymmärrys, design, palvelumuotoilu ja ennen kaikkea viestintä ovat niinikään keskeisessä asemassa. Tässä talossa on vahvaa strategiaosaamista ja mahdollisuus yhdistää kaikki nämä osa-alueet. Kokonaisuus ratkaisi”, Ratinen kertoo M&M:lle.

Telian ohella muun muassa Raha-automaattiyhdistys RAY:n sekä Suomen vahinkovakuutuksen palveluksessa aiemmin työskennellyt Schulman puolestaan arvioi Republicin sisältö- ja viestintäkulman raikkaaksi ja moderniksi.

”Usein palvelukehitykset ja muut hankkeet organisaatioiden sisällä tahtovat mennä aika teknokraattisiksi. Tehdään vain alustoja, ja kun kaikki on valmista, isketään kaikki sisällöt sinne. Täällä sisältökulma kulkee mukana prosessin ytimessä alusta saakka. Se inspiroi minua”, Schulman sanoo.

Viimeisin vuosikymmen on tuonut Suomeen globaalin kilpailun. Samaan aikaan julkinen keskustelu yritystoiminnasta, markkinointiviestinnästä sekä brändeistä on muuttunut arkipäiväiseksi.

Asiakaskokemuksen rooli ja merkitys ovat silti turhan usein takamatkalla verrattuna maihin, joissa globaali kilpailu on ollut arkipäivää vuosikymmeniä.

Näillä markkinoilla asiakas- ja palvelukokemuksen rima on luonnostaan korkealla. Jos ei yritys ole sisäistänyt asiakaskokemuksen merkitystä, nyt on viimeisin hetki tehdä se.

”Asiakas on kingi. Niin yksinkertaista se on. Siksi kohderyhmäymmärrys on supertärkeä asia. Täytyy ymmärtää syvällisesti, mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi ollaan tekemässä. Hyvä idea ei yksin riitä”, kiteyttää Ratinen.

”Yritysmaailman sisältä tulleena tuntuu silti, että tarvitaan enemmän sisäisiä, pitkään jatkuvia konsepteja, joita rakennetaan yhdessä. Näyttäville ja lyhytaikaisille ulostuloille on paikkansa, mutta ne eivät rakenna brändiä kestävästi”, säestää Schulman.

Sama asia koskee myös digitaalista palvelumuotoilua. Asia on tuttu esimerkiksi aktiivisille verkkokaupan asiakkaille. Itselle mieluisin ja vaivattomimmalta tuntuma sivusto vie usein voiton, vaikka toisella verkkokaupan alustalla voisi olla laajempi tuotevalikoima.

”Pidän hirveän tärkeänä, että asiakaskokemusta rakennetaan pitkäjänteisesti myös digitaalisissa kanavissa. Hyvä käyttökokemus, helppokäyttöinen ja looginen sivusto sekä toimivat visuaaliset ratkaisut ovat asiakaspalvelua parhaimmillaan”, Schulman sanoo.

Arvoja ei voi keksiä

Viestinnän ja sitä kautta myös markkinointiviestinnän kenttä on käynyt 2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana läpi perustavanlaatuisen muutoksen.

Erityisesti sosiaalisen median myötä asiakkaiden ja yritysten välinen suhde on muuttunut avoimemmaksi. Esimerkkejä erilaisista mainehaitoista ja vastaavista brändin eduksi kääntyneistä kannanotoista on kertynyt runsaasti.

Sekä Ratisen että Schulmanin mukaan jokaisen yrityksen tulee olla arvopohjainen viestijä. Arvoilla ei tosin ole arvoa, mikäli ne eivät perustu totuuteen.

Ratinen huomauttaa, että kaikki ihmisten välinen ja ihmisiä koskeva toiminta on arvopohjaista. Mutta arvojen on oltava todellisia ja aitoja.

”Me emme toimistossa voi niitä arvoja keksiä. Meidän on löydettävä yhdessä perussyyt yrityksen olemassaololle ja auttaa brändiä viestimään niistä selkeästi. Asiakkaan ja brändin arvojen kohtaaminen on keskeisin kohtaamispiste”, Ratinen korostaa.

”Myös työntekijäkokemukset ja yrityksen suhtautuminen omaan henkilöstöönsä kertovat arvopohjasta. Se heijastuu kaikkeen tekemiseen ja niihin arkisiin kohtaamisiin, joista brändi rakentuu”, Schulman sanoo.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja kriisi on asettanut yrityksille haasteita. Lomautukset ja yt-neuvottelut ovat olleet yleinen ilmiö myös toimistokentällä. Ratinen ja Schulman eivät silti ole erityisen huolissaan tulevasta.

”Korona on ollut sekä yrityksille että henkilökohtaisella tasolla hyvä stoppi pysähtyä miettimään omaa tekemistä. Harvoin ihmiset muuttavat arvojaan ja toimintatapojaan, jos ei ole pakko. Kriisi on usein tehokkain muutoksen ajuri”, Ratinen sanoo.

”Olemme löytäneet lyhyessä ajassa paljon hyviä tapoja esimerkiksi siihen, kuinka luovat tiimit voivat rakentaa työpajoja ja toimia tehokkaasti digin välityksellä. Hybridimalli voi parhaimmillaan nopeuttaa ja tehostaa luovaa suunnittelua merkittävästi”, arvioi Schulman.

Monenlaista osaamista

Republic on rekrytoinut keväällä käynnistyneen koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikana yhteensä viisi ihmistä. Tiimiin ovat Ratisen ja Schulmanin ohella liittyneet kaupallinen johtaja Anna Holtari sekä copywriter / senior creative Iida-Sofia Mustakallio ja graafinen suunnittelija Esa Laukkanen.

Kesällä 2018 Republic rakensi toimitusjohtaja Hasse Erangan sekä uuden strategiajohtajan Jani Engbergin johdolla itselleen 3-vuotisstrategian, jonka ytimessä oli taloudellisen kasvun ohella palvelujen laajentaminen ja osaamisen kasvattaminen.

Strategia on pitänyt sisällään mittavat rekrytointi-investoinnit, ja Erangan mukaan on hyvin mahdollista, että henkilöstön lukumäärä kasvaa vielä syksyn aikana. Nykyään toimistossa työskentelee 30 henkeä.

Koronatilanne on kurittanut monia toimistoja, mutta Republic on välttänyt toistaiseksi isoimmat karikot. Kevään alussa toimisto teki joitakin lomautuksia, mutta ne pystyttiin Erangan mukaan perumaan suunniteltua nopeammin.

”Markkinaa jaetaan nyt kovaa vauhtia uusiksi. Meidän toimintamallimme, jossa vahvan viestintäosaamisen päälle rakennetaan määrätietoisesti muita kompetensseja, on muodostunut entistä kiinnostavammaksi.”

”Tuoreet rekrytoinnit kuvastavat tätä strategiaa hyvin. Juhanan myötä taloon on saapunut huippuluokan digitaalista bisnesosaamista. Iina puolestaan on brändityön konkari”, Eranka toteaa.

Monessa toimistossa niin kutsuttu hybridimalli on toteutettu siten, että emoyhtiö on jakanut ja organisoinut toimintonsa lukuisten tytäryhtiöiden kautta esimerkiksi erillisiksi mainos- ja viestintätoimistoiksi.

Republicin kohdalla näin ei ole. Oli kyse sitten brändin rakentamisesta, yrityksen sisäisestä viestinnästä tai verkkopalvelun tuottamisesta, kaikki löytyy yhden Republicin alta.

”Meillä työskentelee ihmisiä, joilla on taustaa esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista ja journalismista. Kun talossa ei ole vain yhdenlaista osaamista, tiimien rakenteita ja kokoonpanoa voi tarvittaessa muuttaa myös nopeasti vastaamaan asiakkaan tarpeita”, Eranka havainnollistaa.

Kriisi on myös mahdollisuus

Republicin vuoden 2019 (tammi-joulukuu) liikevaihto oli 3,4 miljoona euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,5 miljoonaa euroa.

Syksyllä toimisto 2018 aloitti sisäisen organisaatiouudistuksen rekrytointeineen. Osana tätä uudistusta Republic muutti tilikautensa muotoon tammikuu-joulukuu aikaisemman elokuu-heinäkuu sijaan.

Tämä tarkoitti sitä, että edellinen joulukuussa 2019 päättynyt tilikausi oli yhteensä 17 kuukauden mittainen.

Pidennetyn tilikauden liikevaihto oli kasvuinvestointien seurauksena peräti 4,183 miljoonaa euroa ja tulos 215 000 euroa miinuksella. Tuloskehitykseen vaikuttivat myös strategianmukaiset investoinnit. Kalenterivuoden 2019 vertailukelpoinen tulos oli 337 000 euroa.

Eranka kertoo, että näkymät syksylle ovat alan yleinen tilanne huomioiden jopa yllättävän vahvat. Hybridimallin mukainen laaja palvelutarjoama on osoittautunut tässä tilanteessa isoksi voimavaraksi.

”Jos esimerkiksi markkinointipalvelujen kysyntä hetkellisesti väheni merkittävästi, pystyimme aika ketterästi tarjoamaan lisää sisäisen viestinnän palveluja tai vaikkapa poikkeustilanteeseen liittyviä viestintäpalveluja.”

Kesän kynnyksellä tilanne oli jo niin hyvä, että Eranka saattoi lähettää työntekijänsä lomille vapautunein mielin. Olemassa olevien asiakkuuksien rinnalle on saatu uusia merkittäviä asiakkuuksia, joista on lupa kertoa lähitulevaisuudessa. Kesäkauden kasvu on ehtinyt jo ylittää vertailukauden kasvun.

”Lähdimme kesällä 2018 tekemään rohkeita investointeja ja päätöksiä. Uskon, että meidän mallimme on oikeanlainen. Koronakriisi on ehkä vauhdittanut tätä kehitystä. Tällaisena aikana monet, jotka eivät ole ennen sisäistäneet viestinnän merkitystä, ymmärtävät pointin”, Eranka arvioi.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika vaikeuttaa tulevaisuuden ennustamista, joka on tunnetusti vaikeaa jo ennestään. Eranka uskoo silti, että Republicin positiivinen matka ja uinti vastavirtaan jatkuu vuonna 2021.

Korona lykkäsi hieman toimiston suunnitelmia kansainvälistymisestä, mutta myös tämä asia on pian ajankohtainen, mikäli kehitys jatkuu samanlaisena.

”Republic perustettiin vuonna 2009 keskelle edellistä taloustaantumaa. Ajattelin silloin, että nyt on hyvä mahdollisuus ravistella ja uudistaa alalla vakiintuneita käytäntöjä.

”Nyt on sama tilanne. Vaikeiden päätöksien seurauksena toimistot voivat olla entistä kilpailukykyisempiä”, Eranka analysoi.

Artikkelia editoitu 20.8. klo 15.44. Lisätty tieto Republicin pidennetystä tilikaudesta.

Artikkelia editoitu 19.8. klo 22.52. Lisätty maininta Esa Laukkasen rekrytoinnista.