Kiina on outo ja pelottavakin maa. Markkinatalouteen siirtynyt maa uhkaa Yhdysvaltojen asemaa taloudellisen kehityksen lippulaivana, mutta sitä johtaa edelleen kommunistinen puolue kontrollikoneistoineen. On arvoitus, mihin suuntaan tämä hybridi on menossa.

Kiinan miljoonakaupungitpaneutuu modernin Kiinan ylpeyteen, vauhdilla kasvaviin kaupunkeihin, joiden pilvenpiirtäjät kilpailevat Yhdysvaltojen mahtirakennusten kanssa. Kirjassa kartoitetaan muun muassa markkinatalouden ja kommunismin suhdetta, kiinalaisten kulutusta sekä kaupunkien tuomia ympäristöongelmia.

Maon aikana kaupunkeja halveksittiin porvarillisuuden tyyssijoina. Niitä alettiin uudistaa vasta 1980-luvulla, jolloin ne saivat päättää enemmän omista asioistaan. Ne räätälöivätkin omia sääntöjään ulkomaisten sijoittajien houkuttamiseksi. Silti nykyäänkin kommunistisen puolueen lonkerot ulottuvat niin yrityksiin kuin järjestöihin, ja valtio omistaa suuren osan jopa johtavan Shanghain yrityksistä.

Myös kuluttamisessa vanha ja uusi yhdistyvät omintakeisella tavalla. Hallituksen suhteesta kulutukseen kertoo se, että vuoden 1998 viisivuotissuunnitelma sisälsi suoranaisen kulutuskäskyn. Toisaalta säästäväisyys on Kiinassa vieläkin hyve. Kuluttaja ei myöskään hanki tavaroita mukavuutta varten, vaan tavaroiden avulla tuodaan julki kollektiivinen arvojärjestys. Tosin nuoret jo suosivat hedonistista kuluttamista.

Saasteet ovat kaupunkien suurin ongelma. Kun esimerkiksi pölymyrsky yllättää kaupungin, pöly peittää upeat pilvenpiirtäjät kuin niitä ei olisi olemassakaan. Kuitenkin talouskasvu ajaa kestävän kehityksen ohi. Puutteellisen koulutuksen takia väestön ympäristötietoisuus on heikko eikä myöskään ympäristölakien noudattamista valvota riittävästi.

Kiinan miljoonakaupungit tuo ongelmia ja ristiriitoja esiin, mutta ei yritä ratkaista niitä. Kirjoittajat ovat neutraalisuuteen pyrkiviä tutkijoita, mutta takana on myös liiallista varovaisuutta. Kiinan tulevaisuus on niin monimutkainen ja vaikea kysymys, että tutkijatkaan eivät uskalla ottaa siihen kantaa.

Teos kuitenkin tarjoaa monipuolista materiaalia niille, jotka eivät arkaile tarttua suuriin haasteisiin.