Suomalainen kaupallinen radio täyttää 35 vuotta tänään 27. huhtikuuta 2020. Ensimmäinen suomalainen kaupallinen radio Radio Lakeus aloitti lähetystoimintansa Nivalassa 27.4.1985.

Vain muutamaa päivää myöhemmin Helsingissä kuuluivat Radio Cityn ensimmäiset lähetykset. Samana vuonna aloitti yhteensä 18 uutta kaupallista radiokanavaa. Suomen radioaallot siirtyivät peruuttamattomasti kilpailun aikaan ensimmäisenä maana Pohjoismaissa.

Vuosien varrella kaupallisen radiotoiminnan kilpailu vauhdittui, ja ensimmäisen viisivuotisen toimilupakauden alkaessa vuonna 1989 paikallisradioita oli jo 51. City-kulttuurin syntymisen, formaattiradioiden tulon, moninaisten yhteistyömallien ja luovien ideoiden myötä ala kehittyi vauhdilla. Vain 1990-luvun alun lama hieman hidasti tahtia.

1990-luvun aikana kaupallinen radio kasvoi paikallisesta ensin puolivaltakunnalliseksi ja sitten valtakunnalliseksi, kun Radio Nova aloitti toimintansa vuonna 1996.

Vuonna 2012 radioiden toimilupakausi muuttui kahdeksanvuotiseksi, ja nyt vuoden 2020 alussa toimilupakausi on pidennetty 10 vuoteen. Vuosien 2020–2029 toimilupakaudelle myönnettiin yhteensä 70 toimilupaa, joista 18 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput paikallisia tai alueellisia. Uudessa toimiluparatkaisussa on annettu tilaa useille uusille toimijoille, ja siinä on painotettu erityisesti jatkuvuutta ja kykyä pitkäjänteiseen toimintaan. Kymmenen vuoden toimilupakausi lupaa myös hyvää pitkäjänteiselle mainosmyynnin kehittämiselle.

”Kaupallisen radion 35-vuotinen historia on ollut täynnä toinen toistaan luovempia ammattilaisia ja toteutuksia, kovalla ja pitkäjänteisellä työllä ansaittua menestystä, hedelmällistä rajoja ylittävää yhteistyötä sekä erilaisten haastavien aikojen kohtaamista sisulla”, kommentoi kaupallisten radioiden kattojärjestön RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller tiedotteessa.

”Nyt elämme todennäköisesti koko radion historian haastavinta aikaa, jossa radiolla on oma tärkeä roolinsa ihmisten ystävänä ja arjen rytmittäjänä. Meneillään oleva virusepidemia eristää kansalaisia, ja silloin radio voi muun muassa tarjota seuraa yksinäiselle sekä turvallisuutta ja rytmiä arkeen”, Möller sanoo.

Audioala kasvaa

Vuosi 2019 oli kaupallisen radion kuudes peräkkäinen ennätysvuosi mainosmyynneissä. Audion yleisen kasvun, digitalisoitumisen ja kovan työn siivittämänä kaupallisen radion mainosmyynti kasvoi vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna 6,1 prosenttia.

Ennätyksellisten kuuden viime vuoden aikana radioiden vuosittainen mainosmyynti kasvoi Suomessa yhteensä 32,3 prosenttia. Alkuvuoden 2020 myynnin kasvuluvut ennen koronavirusaikaa näyttivät RadioMedian mukaan jatkavan samaan suuntaan.

Radioiden kuuntelu on myös pysynyt suosittuna. Vuoden 2019 aikana 90,8 prosenttia suomalaisista (4,5 miljoonaa suomalaista) kuunteli radiota viikoittain. Kaupallista radiota kuunteli viikoittain 73,1 prosenttia. Suomalaiset kuuntelivat vuonna 2019 radiota noin 2 tuntia 40 minuuttia päivässä.

Möllerin mukaan tärkeitä mainosmyynnin kasvun mahdollistajia viime vuosina ovat olleet digitalisaation mukanaan tuomat uudet radioiden kuuntelumahdollisuudet, mediatalojen vahvistuneet sisältöpanostukset ja ylipäätään audion suosion kasvu.

”Uskon, että tämä pitkäjänteinen kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa uudella pitkällä radiotoimilupakaudella, kun pääsemme yli meneillään olevasta ikävästä poikkeustilanteesta”, Möller sanoo.

Medioita kulutetaan paljon myös poikkeusoloissa

RadioMedia teetti huhtikuussa kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin muun muassa suomalaisten median käytöstä meneillään olevassa poikkeustilanteessa. Tutkimusjaksona oli viikko 15 (6.–12.4.) ja vastaajia oli 1 069.

Kyselyn mukaan medioiden käyttö on poikkeusaikaviikkojen aikana lisääntynyt kaikissa ikä- ja demografiaryhmissä. Kaikista vastaajista 62 prosenttia kertoi medioiden käytön lisääntyneen aikaisempaan nähden. Radion kuuntelua kertoi lisänneensä 17 prosenttia vastaajista, ja 59 prosenttia sanoi sen säilyneen ennallaan. Vastaajista 13 prosenttia sanoi vähentäneensä radion kuuntelua.

Tutkimuksen avoimissa vastauksissa korostui radion rooli arjen rytmittäjänä ja ystävänä. Radio tuo ihmisille iloa, informaatiota, viihdettä, tarjoaa seuraa, ihmisläheisyyttä, normaaliutta, pysyvyyttä, se pitää kiinni arjessa ja tarjoaa pakokeinon korona-asioista.

Juhlatervehdyksessä ministeri ja tutut äänet radiosta

Kaupallisen radion 35-vuotista taivalta oli tarkoitus juhlia viime perjantaina 24. huhtikuuta RadioGaalassa. Gaala, jossa palkitaan yleisön suosikit vuoden radiojuontajiksi ja -ohjelmiksi, ammattilaistuomariston valitsemat radioalan parhaat teot ja henkilöt sekä Kaiku-radiomainoskilpailun parhaat työt, on siirretty järjestettäväksi myöhemmin.

Sen sijaan RadioMedia julkisti alkuperäisenä RadioGaala-päivänä 24. huhtikuuta kaupallisen radion 35v-tervehdysvideon, jolla esiintyvät liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja lukuisat kaupallisilta kanavilta tutut radioäänet.