Kovasti kilpaillulla media-alalla maksavien asiakkaiden hankkiminen on haastavaa ja heistä kiinni pitäminen usein vielä vaikeampaa. Miten haasteita voisi lähteä ratkomaan?

Mediatalo Keskisuomalaisen ja teknologistartupyritys NayaDaya n yhteisessä hankkeessa lähtökohtana on uskomus siitä, että ratkaisun ytimessä on lukijoiden sitoutuminen.

Hakukoneyhtiö Google n rahoittama Google Digital News Innovation Fund on nyt päättänyt tukea hanketta 300 000 eurolla.

Tieteellistä teknologiaa, algoritmia ja analytiikkaa yhdistävän ratkaisun kehittäjänä toimii NayaDaya. Mittarina toimii tunteita analysoiva ja käyttäytymistä ennakoiva Emotional Value Index (EVI). EVI-algoritmi perustuu käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen, jossa on tutkittu tunteita ja sitä, miten ne sitouttavat ihmisiä.

Mediatalo Keskisuomalainen on testannut tunneteknologiaa lokakuusta 2017 alkaen kaupunkilehti Helsingin Uutisissa, jolla on kuudenneksi luetuin sanomalehtien verkkopalvelu koko maassa. Palvelu tavoitti tammikuussa internetyleisöjen valuuttatutkimus FIAMin mukaan yhteensä 1,1 miljoonaa suomalaista.

Keskisuomalainen Oyj:n digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemen mukaan hankkeen tavoitteena on selvittää, miten tunneälyn avulla voidaan luoda ja tutkia sitoutumista digitaaliseen sisältöön sekä luoda myös standardia tunnepitoisen analytiikan hyödyntämiseen sisällön tuotannossa.

Jotta lukijat ja tilaajat voitaisiin sitouttaa tehokkaammin, sisältöjä on Hakaniemen mukaan analysoitava uudella tavalla. Hakaniemi kertoo yrityksen tehneen pilotteja NayaDayan kanssa vuodesta 2017 ja saaneen mielenkiintoisia tuloksia

"Olemme löytäneet mielenkiintoisia yhtymäpintoja myös journalismiin. Esimerkiksi vihan tunne ei välttämättä sitouta ihmisiä, kun puolestaan empatia on taas rakentava tunne, jota voimme herättää journalismin avulla."

Rakentava lähestymistapa

Hakaniemen mukaan mediassa kerrotaan usein surullisista tai vihaa aiheuttavista asioista. Näitä asioita voi kuitenkin myös kääntää ja lähestyä näkökulmasta, joka ruokki empatian kaltaisia rakentavia tunteita.

Hakaniemi kertoo esimerkkinä Helsingin Uutisissa kerrotusta uutisesta, jossa vanhus oli löydetty kuolleena. Tapaus aiheutti todella paljon vihaa, surua ja turhautumista lukijoissa. Aihetta jatkettiin, ja tunteet pysyivät edelleen samanlaisina. Toimituksessa ryhdyttiin miettimään, miten samaa aihetta käsittelemällä voisi herättää toisenlaisia, rakentavia tunteita.

"Rupesimme kertomaan enemmän vanhuspalvelun taustoista ja resursseista. Toimitukseen alkoi tulla ideoita, kirjeitä ja kommentteja. He selvästi tunsivat enemmänkin empatiaa hoitohenkilökuntaa kohtaan, kun aluksi lukijoiden tunteet heijastelivat enemmänkin vihaa siitä, miten vanhukset voidaan tällä tavoin hylätä. Tämä lähestymistapa selvästi sitoutti ihmisiä", Hakaniemi havainnollistaa.

Hankkeen kokonaiskustannus on 430 000 euroa, josta Google rahoittaa siis 300 000 euroa. Googlen myöntämä rahoitus mahdollistaa Hakaniemen mukaan sen, että Keskisuomalainen ja NayaDaya pääsevät hankkeessa vielä syvemmälle ja eteenpäin.

"Olemme tehneet laskelmia, joiden mukaan sillä, että saisimme pienennettyä asiakaskatoa, olisi huimat liiketoiminnalliset vaikutukset koko media-alalle. Kun löydetään tutkitusti toimivia keinoja säilyttää asiakas- ja tilaajasuhde, sillä on isot vaikutukset koko mediatoimialaan", sanoo Kirsi Hakaniemi.

"Käytännössä rakennamme keinoja, joiden kautta pääsemme keräämään enemmän dataa ja myös yhdistämään sitä meidän asiakastietoomme sekä tekemään vielä tarkempia tutkimuksia", hän jatkaa.

NayaDayan tomitusjohtaja Timo Järvinen toteaa, että NayaDaya ja Keskisuomalainen ratkovat hankkeessa Googlen tuella digitaalisen median ja viihteen keskeisimpiä haasteita.

"Nykyinen teknologia on jo osoittanut voimansa. Mediatalo Keskisuomalaisen kanssa luomme arvoa mediayhtiöille ja median käyttäjille globaalisti", Järvinen kommentoi tiedotteessa.

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2017 oli 174 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi 14,5 prosenttia. Konsernin nettotulos tilikaudella 2017 oli noin 14 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 lopussa konserni työllisti yhteensä 1 377 henkilöä.

Startupyritys NayaDaya teki tilikaudella 2017 44 000 euroa tappiollisen tuloksen.